Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Promocja książki "Cygańska rapsodia"

Promocja książki "Cygańska rapsodia"

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteka Jagiellońska zapraszają na promocję książki Cygańska rapsodia. Transkulturowe studium rzeczywistości społecznej andrychowskich Romów – konteksty pedagogiczne autorstwa dr Jacka Bylicy.

Spotkanie odbędzie się 17 października 2019 (czwartek) o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej, ul. Oleandry 3

W dyskusji towarzyszącej udział wezmą:

dr hab. Mariusz Sztuka,

prof. UJ, dr Artur Paszko

dr Dagmara Mrozowska

oraz Autor 

 Jacek Bylica wieloletni badacz kwestii romskiej w swojej książce „Cygańska rapsodia” prezentuje obraz rzeczywistości społecznej Romów – najpierw w przestrzeni europejskiej, następnie w warunkach Małopolski oraz w społeczności lokalnej Andrychowa, gdzie rozegrał się wywołujący szerokie reperkusje społeczne konflikt etniczny. Przeprowadzone badania psycho- społeczno- kulturowe wykorzystują optykę  transkulturową, rozwijając i modyfikując powszechnie przyjętą ideę wielo- i międzykulturowości. Perspektywa ta  umożliwiła stworzenie nowego modelu badań pedagogicznych określonego mianem pedagogiki transkulturowej opartej na profilaktyce społecznej. Romowie jako odwieczni „wędrowcy pogranicza” uzyskują status pionierów transkulturowości współczesnego świata.

 Autor ze swoimi gośćmi spróbują przybliżyć ideę transkulturowości oraz zastosowanie pedagogiki transkulturowej w dalszych badaniach ze szczególnym uwzględnieniem społeczności romskiej. 

 

Jacek Bylica – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2003–2009 pełnił funkcję Pełnomocnika Burmistrza Andrychowa ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W roku 2005 nominowany do nagrody im. Sérgio Vieira de Mello w kategorii „Osoba” za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. Trener International Organization for Migration w ramach projektu Building Healthy Roma Communities. Wieloletni badacz kultury romskiej, autor rozdziałów w pracach zbiorowych na ten temat, a także konsultant i realizator szkoleń rozwijających kompetencje kulturowe potrzebne w pracy ze społecznością romską.

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej