Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Kraków, 27 września – 1 października 2021 r.

VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Kraków, 27 września – 1 października 2021 r.

VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy Wiara – wyobraźnia – wiedza. Nowe drogi religioznawstwa w XXI wieku

VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy 

Wiara – wyobraźnia – wiedza. Nowe drogi religioznawstwa w XXI wieku 

 

 

  

Polskie Towarzystwo Religioznawcze  

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Wydział Humanistyczny AGH 

 

Kraków, 27 września – 1 października 2021 r. 
  

Zaproszeni goście:

 

prof. Tim Jensen, University of Southern Denmark, Przewodniczący IAHR

prof. Volkhard Krech, Ruhr-Universität Bochum 

dr hab. Agata S. Nalborczyk, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

 

  

Pod koniec drugiego dziesięciolecia XXI wieku religia jako przedmiot badań empirycznych i rozważań teoretycznych zajmuje istotne miejsce na mapie współczesnej nauki. Wśród dyscyplin naukowych podejmujących badania nad religią szczególne miejsce przypada religioznawstwu. Jego powołaniem jest dostarczenie narządzi intelektualnych pozwalających zrozumieć lub wyjaśnić funkcjonowanie systemów religijnych w kontekstach społecznych i kulturowych w teraźniejszości i przeszłości. 

 

Współczesne religioznawstwo pozostaje w dialogu z innymi dyscyplinami prowadzącymi badania empiryczne nad zjawiskami religijnymi: antropologią, etnologią, socjologią, historią, psychologią, archeologią, kulturoznawstwem, performatyką, literaturoznawstwem, kognitywistyką, politologią, by wymienić niektóre z nich. Chcemy, aby VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy stał się miejscem spotkania i wymiany idei wytworzonych przez naukowców badających zjawiska religijne z różnych perspektyw w ramach paradygmatu nauk humanistycznych i społecznych. 

 

Motywami przewodnimi VI Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego są cztery kluczowe kwestie:

 

Wiara – wyobraźnia – wiedza 

 1. Wiara: z faktu, że dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem badawczym i intelektualnym, wypływa szereg pytań badawczych. Jakie mechanizmy psychologiczne, społeczne i kulturowe sprawiają, że ludzie wytwarzają i przekazują wyobrażenia o istnieniu istot lub mocy nadprzyrodzonych? W jaki sposób przekonania religijne kształtują zachowania indywidualne i zbiorowe, zarówno rytualne, jak i codzienne? 
 1. Wyobraźnia: religia może być kluczową częścią wyobraźni społecznej kształtującej systemy znaczeń i wartości. W jaki sposób wyobrażenia religijne wpływają na praktyki społeczne, definiowanie przynależności i tożsamości oraz wizje przeszłości i przyszłości? 
 1. Wiedza: refleksja nad religią to także stawianie pytań wyłaniających się stopniowo wraz z rozwojem nauki i technologii. Z kognitywistycznego punktu widzenia ważne jest na przykład pytanie, jakie miejsce zajmują wyobrażenia religijne, wytworzone w ramach dyskursu, który przypisuje sobie nie-ludzkie pochodzenie, w ludzkich schematach poznawczych. Problematyką nową, na którą chcemy położyć nacisk, jest transfer religia – technologia. Wejście ludzkości w dobę algorytmów, komputerów kwantowych i Virtual Reality nieodwracalnie zmieniło każdy obszar życia. Zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób wpłynęło ono na religię w aspekcie instytucjonalnym, egzystencjalnym i poznawczym?

 

Szczegółowe informacje na stronie Kongresu: www.kongres.religioznawstwo.uj.edu.pl  

PROGRAM

VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy

Wiara – wyobraźnia – wiedza. Nowe drogi religioznawstwa w XXI wieku

Kraków, 27 września – 1 października 2021 r.

 

The Sixth International Congress of Religious Studies

Belief – Imagination – Knowledge. New Paths of Religious Studies in the 21st Century

Kraków, September 27th – October 1st 2021

 

PROGRAM / PROGRAM

 

27WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK) / 27th SEPTEMBER (MONDAY)

 

9:00-9:30, Wydział Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33A, sala niebieska

Otwarcie rejestracji / the registration begins

 

9:30-11:00, Wydział Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33A, sala niebieska Keynote lecture

Chair: Dominika Motak

Volkhard Krech (Ruhr-Universität Bochum)

Intuition, Imagination, Belief, Faith, and Knowledge. Religion and Other Forms of Meaning Production

 

11:00-11:30, Instytut Religioznawstwa UJ, Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52

Przerwa kawowa / coffee break

 

11:30-13:00, ul. Grodzka 52, s. 5 Sesja / Session 1

Transcendental Hermeneutics of G. Oberhammer in History of European and Indian Philosophy (1)

Chair: Raffaele Torella

 1. ‘Mythizierung’ Versus ‘Inklusivismus’: interpretation of Hacker’s concept by Oberhammer, Ruzana V. Pskhu (Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University))
 2. Gerhard Oberhammer on the experience of transcendence, Halina Marlewicz (Jagiellonian University in

Kraków)

 1. Gerhard Oberhammer on inclusivism in Hinduism, Evgeniya Desnitskaya (Institute of Oriental Manuscripts RAS, RUDN University)

 

11:30-13:00, ul. Grodzka 52, s. 10 Sesja / Session 2

Chair: Elżbieta Przybył-Sadowska

 1. Kult świętych w religijności libańskich maronitów, Pola Zygmunt (Muzeum Azji i Pacyfiku oraz Uniwersytet Warszawski)
 2. Religia na granicach etnicznych. Kazus Łemków i Tatarów polskich, Ewa Michna (Uniwersytet

Jagielloński) i Katarzyna Warmińska-Zygmunt (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 1. Felix culpa – analiza wizerunku oraz kultu Poncjusza Piłata w Kościele egipskim, Łukasz Suski

(Uniwersytet Warszawski)

 

13:00-15:00

Przerwa lunchowa / lunch break

 

15:00-16:30, ul. Grodzka 52, s. 10 Sesja / Session 3

Chair: Volkhard Krech

 1. The YouTube-Monk. A study in the life conducts of the Young Polish middle class, Barbara Thériault (Université de Montréal) and Konrad Pędziwiatr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 2. Religious Sources of the Modern Individual, Damian Barnat (University School of Physical Education in

Kraków)

 1. Why God forbids to Eat Meat and Milk Together? The Function of Eating Restrictions in Human Societies, Eran Viezel (Ben Gurion University)

 

15:00-16:30, ul. Grodzka 52, s. 5 Sesja / Session 4

Chair: Marcin Rzepka

 1. Prześladowania muzułmanów w Mjanmie. Społeczność Rohindża w obliczu ludobójstwa, Katarzyna

Jędrzejczyk-Kuliniak (Uniwersytet Wrocławski)

 1. Radykalizacja religii w świetle mechanizmów ochrony tożsamości systemu kulturowo-politycznego. Współczesny Iran, Małgorzata Abassy (Instytut Rosji i Europy Wschodniej WSMiP, Uniwersytet

Jagielloński)

 1. Nowa teologia muzułmańska? Islam, Koran i współczesność według Muḥammada Šaḥrūra, Maciej

Śmigiel (Uniwersytet Warszawski)

 

15:00-16:30, ul. Grodzka 52, s. 7 Sesja / Session 5

Chair: Jerzy Kojkoł

 1. Kulturowy i psychospołeczny wymiar wychowania religijnego u Marii Montessori. Ekumenizm czy metodyczność?, Janetta Charuta-Kojkoł (Akademia Marynarki Wojennej) i Astrid Męczkowska- Christiansen (Akademia Marynarki Wojennej)
 2. Paradygmat dydaktyk transformatywnych w polskiej edukacji religijnej?, Szymon Dąbrowski (Instytut Pedagogiki, Akademia Pomorska w Słupsku)
 3. World Religions w programie edukacyjnym International Baccalaureate. Założenia teoretyczne i pilotażowe doświadczenia, Juliusz Iwanicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

 

16:30-17:00, ul. Grodzka 52

Przerwa kawowa // coffee break

 

17:00-18:30, ul. Grodzka 52, s. 5 Sesja / Session 6

Transcendental Hermeneutics of G. Oberhammer in History of European and Indian Philosophy (2)

Chair: Ruzana V. Pskhu

 1. Historical criticism and religious hermeneutic: points of contact and discrepancy, Ludmila E. Kryshtop (Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University))
 2. Which attitude to interreligious interrelations is presented by Udayana’ s Nyayakusumanjali?, Vladimir Shokhin (Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences)
 
 1. Interpretation of S.S. Uvarov's "Treatise on the Eleusinian Mysteries", Diana Sivakova (Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University))

 

17:00-18:30, ul. Grodzka 52, s. 10 Sesja / Session 7

Chair: Joanna Malita-Król

 1. Samorząd terytorialny jako przejaw społeczeństwa obywatelskiego w nauczaniu papieża Benedykta

XVI, Gracjana Dutkiewicz (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

 1. Abdykacja Benedykta XVI oraz jej konsekwencje dla Kościoła katolickiego i jego działalności

instytucjonalnej, Paweł Kusiak (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

 1. Demokratyczne państwo prawa «na manowcach». Refleksje wokół nauczania Benedykta XVI, Rafał Dudała (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

 

17:00-18:30, ul. Grodzka 52, s. 5 Sesja / Session 8

Chair: Ewa Stachowska

 1. Drogi polskiego religioznawstwa. Zarys problematyki i metod, Jerzy Kojkoł (Akademia Marynarki

Wojennej w Gdyni)

 1. Logika żydowska i jej specyfika, Jerzy Ochman (Uniwersytet Jagielloński)
 2. Pozytywne i negatywne następstwa dalekowschodnich inspiracji w zachodnim religioznawstwie, Andrzej Korczak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

 

 

28WRZEŚNIA (WTOREK) / 28th SEPTEMBER (TUESDAY)

 

9:00-10:30, ul. Grodzka 52, s. 5 Sesja / Session 9

Sekcja ezoteryczna: ezoteryczne wiedza i wyobraźnia w procesie kształtowania nowoczesnego stylu życia. Inspiracje ezoterycznej duchowości (1)

Chair: Agata Świerzowska

 1. Duchowość człowieka przyszłości. Teozoficzne koncepcje wychowania, Izabela Trzcińska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 2. Ezoteryka a coaching czyli współczesny rozwój osobisty w kontekście korzeni „wiedzy tajemnej”,

Zbigniew Łagosz (Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem)

 1. Teoria U – między ekologią Capry a antropozofią Steinera, Paweł Mirowski (Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

 

9:00-11:00, ul. Grodzka 52, s. 10 Sesja / Session 10

Chair: Krzysztof Mech

 1. Reakcja na zło jako religijna odpowiedź człowieka na doświadczenia XX w. – między Emmanuelem

Levinasem a Hansem Jonasem, Magdalena Kozak (Akademia Ignatianum w Krakowie)

 1. Asceza somatyczna i aleturgiczna a ludzka tożsamość i samowiedza. Chorużyj i Foucault w dialogu z

Ricoeurem, Robert Grzywacz (Akademia Ignatianum w Krakowie)

 1. Od Marksa do Pascala – Leszka Kołakowskiego drogi do chrześcijaństwa zachodniego, Zbyszek

Dymarski (Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Kulturą)

 
 1. Maszal i parabola próba aplikacji filozoficznej, Urszula Idziak-Smoczyńska (Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

11:00-11:30, ul. Grodzka 52

Przerwa kawowa / coffee break

 

11:30-13:00, Wydział Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33A, sala niebieska Keynote lecture

Chair: Marcin Rzepka

Agata S. Nalborczyk (Uniwersytet Warszawski)

Islamic religious leadership in the West. Typology, roles and authority

 

13:00-15:00

Przerwa lunchowa / lunch break

 

15:00-16:30, ul. Grodzka 52, s. 10 Sesja / Session 11

Chair: Andrzej Szyjewski

 1. Contested Nativeness and Public Monuments Associated with Slavic Native Faith in Poland, Scott Simpson (Institute of European Studies, Jagiellonian University)
 2. Sacred mountain and its copy in Mesoamerica. Mountain as “being alive”, Magdalena Więckowska

(Institute of Archaeology, Jagiellonian University)

 1. Choosing the place? The open Wiccan rituals in the city of Warsaw – a case study, Joanna Malita-Król (Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University)

 

15:00-16:30, ul. Grodzka 52, s. 5 Sesja / Session 12

Chair: Grzegorz Polak

 1. Etyczno-religijne fundamenty zawodu architekta. Próba odczytania traktatu Lecha Niemojewskiego

Uczniowie Cieśli, Tomasz Matusewicz (Politechnika Poznańska)

 1. Samotność jako substrat religii. Indywidualizm i mistycyzm Henryka Elzenberga, Antoni Płoszczyniec

(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 1. Czułe transgresje. Ćwiczenia z wyobraźni religijnej w pisarstwie Olgi Tokarczuk, Karina Jarzyńska

(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

15:00-16:30, ul. Grodzka 52, s. 7 Sesja / Session 13

Chair: Rafał Łętocha

 1. Odnowiona winnica klasztorna w Sandomierzu w perspektywie socjologii monastycyzmu, Marcin Lisak

(Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Warszawa)

 1. Neoklasycyzm katolicki. Ruch tradycji katolickiej jako wspólnota estetyczna, Antoni Głowacki (Instytut

Socjologii, Uniwersytet Warszawski)

 1. Przejawy "obrony religijnej" jako elementu oporu przed zmianą – w kontekście poradnictwa

rodzinnego, Małgorzata Słowik (Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku)

 

15:00-16:30, ul. Grodzka 52, s. 114 Sesja / Session 14

 

Panel dyskusyjny Wiara i niewiara uczonych

Chair: Zbigniew Drozdowicz

Uczestnicy dyskusji: Zbigniew Drozdowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Piotr Gutowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Sławomir Sztajer (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ewa Stachowska (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski).

 

16:30-17:00

Przerwa kawowa // coffee break

 

17:00-19:00, ul. Grodzka 52, s. 10 Sesja / Session 15

Chair: Irena Borowik

 1. Conscience in secular and Catholic press discourses, Dorota Wójciak (Jagiellonian University)
 2. Reflecting on Eugenical Value of Christian Principles: Catholics towards Eugenics in the Early 20th Century, Carlo Bovolo (University of Eastern Piedmont)
 3. Is ecology a religion? An attempt to analysis of the statements of the hierarchies of the Catholic Church in Poland as a trigger point for discussion on the fideistic status of environmentalism, Maria Katarzyna

Przybylska (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Philosophy and Social Sciences,

Institute of Philosophy, Department of Practical Philosophy)

 1. Religion as a compensation of trauma: Baptist and Pentecostal psychological strategies, Svetlana Riazanova (Perm Federal Research Centre of Russian Academy of Sciences)

 

17:00-18:30, ul. Grodzka 52, s. 5 Sesja / Session 16

Chair: Krzysztof Kosior

 1. Formuły „tego, co boskie” w myśli Giordano Bruno, Stefan Klemczak (Instytut Religioznawstwa,

Uniwersytet Jagielloński)

 1. Zjawisko „nocy ciemnej” w mistyce zachodniej a zaburzenia psychiczne – współczesna kontekstualizacja

funkcjonalna, Jakub Majchrzak (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UMCS w Lublinie)

 1. Język paradoksu. Apofatyczne elementy doktryny wczesnego buddyzmu Chan, Grzegorz Polak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii)

 

17:00-18:30, ul. Grodzka 52, s. 7 Sesja / Session 17

Sekcja ezoteryczna: ezoteryczne wiedza i wyobraźnia w procesie kształtowania nowoczesnego stylu życia. Metodologie i transformacje pojęć (2)

Chair: Zbigniew Łagosz

 1. Wolnomularstwo. Nie jest ani religią, ani filozofią – ale zaspokaja potrzebę metafizyczną, Tadeusz Cegielski (Uniwersytet Warszawski)
 2. Aktualność antropozoficznego modelu kulturowego, Diana Oboleńska (Uniwersytet Gdański)
 3. Wyobrażenia na temat gnostycyzmu i manicheizmu w polskich publikacjach ezoterycznych przełomu  XIX i XX wieku w perspektywie najnowszych badań, Mariusz Dobkowski (Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem)

 

17:00-19:00, ul. Grodzka 52, s. 114 Sesja / Session 18

 

Islam w Europie. Przemiany w religijności muzułmanów – religia, praktyka, polityka, kultura (1)

Chair: Agata S. Nalborczyk

 1. Wpływ deportacji na tradycje i religijność Turków meschetyńskich, Agata Çakmur (Uniwersytet Warszawski)
 2. Społeczno-polityczna sytuacja przedstawicieli fundamentalistycznych ruchów muzułmańskich na Krymie przed i po rosyjskiej aneksji półwyspu w 2014 roku, Konrad Zasztowt (Uniwersytet Warszawski)
 3. Rewolucja muzułmańskiej kultury popularnej w krajach Zachodu. Od Le The Au Harem D’archi Ahmed

po Medina Oh la la!, Marta Widy-Behiesse (Uniwersytet Warszawski)

 1. Tradycyjna obrzędowość religijna Tatarów polsko-litewskich: jej znaczenie i współczesne zagrożenia, Andrzej Drozd (Uniwersytet Warszawski)

 

 

29WRZEŚNIA (ŚRODA) / 29TH SEPTEMBER (WEDNESDAY)

 

9:00-11:00

Sesja / Session 19, ul. Grodzka 52, s. 5

Sekcja ezoteryczna: ezoteryczne wiedza i wyobraźnia w procesie kształtowania nowoczesnego stylu życia. Metodologie i transformacje pojęć (3)

Chair: Diana Oboleńska

 1. Wierzby Algernona Blackwooda jako spór o istnienie wielości rzeczywistości. Studium z zakresu socjologii literatury grozy, Andrzej Kasperek (Uniwersytet Śląski)
 2. Literatura i film science fiction – wybrane przykłady recepcji tradycji ezoterycznej, Artur Jocz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 3. Wróg wyobrażony, czyli współczesne antyżydowskie teorie spiskowe, Larysa Michalska (Uniwersytet

Jagielloński)

 1. Philosophia perennis: Jung, Neumann, Peterson, Jędrzej Skibowski (Akademia Górniczo-Hutnicza im.

Stanisława Staszica w Krakowie)

 

9:00-11:00

Sesja / Session 20, ul. Grodzka 52, s. 114

Chair: Piotr Czarnecki

 1. Wyobrażenia religijne wiernych obrządku greckokatolickiego na Podolu w świetle wizytacji generalnej

z lat 1782-1785, Irena Wodzianowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

 1. Wiara, naród i rewolucja. Fenomen mariawityzmu w świetle raportów austro-węgierskich i niemieckich

konsuli warszawskich z lat 1906-1914, Piotr Szlanta (Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego)

 1. Rola kościołów i religii w polityce lokalnej na przykładzie północnego Mazowsza i Ziemi Dobrzyńskiej,

Andrzej Dwojnych (Towarzystwo Naukowe Płockie)

 1. Religia imigrantów w Krakowie w czasach pandemii Covid-19, Patrycja Trzeszczyńska (Uniwersytet Jagielloński), Dobrosława Wiktor-Mach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) i Konrad Pędziwiatr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 

9:00-10:30

Sesja / Session 21, ul. Grodzka 52, s. 10

Chair: Anna Niedźwiedź

 1. Ogień na Podlasiu, Joanna Wawrzeniuk (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
 1. Obecne religie ludności tradycyjnych a proces rozumienia sztuki naskalnej. Przykład malowideł

naskalnych z Kondoa i religii ludności Sandawe (Tanzania), Maciej Grzelczyk (Instytut Religioznawstwa,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 1. Między sacrum a profanum. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie na Trip Advisorze, Anna

Duda (Uniwersytet Jagielloński)

 

9:00-11:00, ul. Grodzka 52, s. 7

Historia religioznawstwa w Polsce i jego ideologiczne uwikłania. Dyskusja wokół książki Ile z nauki, ile z ideologii. Religioznawstwo w PRL

Współorganizator spotkania: Instytut Pamięci Narodowej Chair: Elżbieta Przybył-Sadowska

Łucja Marek (Instytut Pamięci Narodowej), Rafał Łętocha (Uniwersytet Jagielloński), Jerzy Kojkoł

(Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni), Andrzej Szyjewski (Uniwersytet Jagielloński)

 

11:00-11:30, ul. Grodzka 52

Przerwa kawowa / coffee break

 

11:30-13:00, Wydział Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33A, sala niebieska Keynote lecture

Chair: Małgorzata Sacha

Tim Jensen (University of Southern Denmark)

Lecturing about Study-of-Religion Perspectives on Freedom of Religion or Belief in Human Rights Conventions and Declarations

 

13:00-15:00

Przerwa lunchowa / lunch break

 

15:00-16:30

Sesja / Session 22, ul. Grodzka 52, s. 10

Transcendental Hermeneutics of G. Oberhammer in History of European and Indian Philosophy (3)

Chair: Halina Marlewicz

 1. The secret language of the Tamil Siddhas, Nikolay Gordiychuk (Russian State Academic University for the Humanities)
 2. The Problem of the Phenomenon of the Modernization of Buddhist Teaching, Lilia Roman (Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University))
 3. The Notion of Faith in the Mahāyāna Tathāgatagarbha Scriptures, Jarosław Zapart (Centre for the

Comparative Studies of Civilisations, Jagiellonian University)

 

15:00-16:30, ul. Grodzka 52, s. 7 Sesja / Session 23

Chair: Ewa Michna

 1. „Matko nasza, która jesteś w niebie”. Kilka uwag o feministycznej wyobraźni religijnej, Joanna Barcik

(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

 1. Rola wyobraźni w indyjskim buddyzmie tantrycznym, Marek Szymański (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie)
 
 1. Wyobraźnia religijna jako wyobraźnia kulturowa. Przykład Jezydów w Armenii, Adam Pomieciński

(Instytut Antropologii i Etnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

15:00-16:30, ul. Grodzka 52, s. 5 Sesja / Session 24

Sekcja ezoteryczna: ezoteryczne wiedza i wyobraźnia w procesie kształtowania nowoczesnego stylu życia. Inspiracje ezoterycznej duchowości (4)

Chair: Artur Jocz

 1. „Żywa ziemia". Rozwój biodynamiki jako efekt duchowej nauki (antropozofii) Rudolfa Steinera, Monika

Rzeczycka (Uniwersytet Gdański)

 1. Dieta wegetariańska jako wyraz ekologicznej troski w tradycjach ezoterycznych przełomu wieków,

Agata Świerzowska (Uniwersytet Jagielloński)

 1. Chrześcijańska ezoteryka w Polsce. Studium historii idei na przykładzie pewnego śpiewnika, Zbigniew

Pasek (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

 

16:30-17:00, ul. Grodzka 52

Przerwa kawowa // coffee break

 

17:00-18:30

Sesja / Session 25, ul. Grodzka 52, s. 10

Chair: Damian Barnat

 1. Imagination as the central subject of research by French theologians: the concepts of Henry Corbin and Gilbert Durand, Yevhen Kharkovshchenko (Taras Shevchenko National University of Kyiv)
 2. Convivencia as a Surviving Myth of Spanish National Historiography?, Tadeáš Vala (Department of Philosophy and Religious Studies, University of Pardubice & Department of Political Science, University of Hradec Králové)
 3. Spinoza’s Critique and the Making of Modern Religion in the Enlightenment Era, Anna Tomaszewska (Institute of Philosophy, Jagiellonian University)

 

17:00-19:00

Sesja / Session 26, ul. Grodzka 52, s. 7

Chair: Joanna Krotofil

 1. Terroryzm jako narzędzie prozelityzmu w sieci internetowej. Samozwańczy prorocy i „grupy nienawiści” jako obraz pogranicza edukacji religijnej i ekstremistycznych form zachowań, Sebastian Dama (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
 2. Media społecznościowe w religijności młodych Polaków, Sławomir Sztajer (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 3. Religijność młodych dorosłych w Polsce w dobie digitalizacji, Andy Christian Körber (Uniwersytet Łódzki)
 4. Współczesna kultura religijna brazylijskiej Polonii, Renata Siuda-Ambroziak (Centrum Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego & Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

 

17:00-19:00, ul. Grodzka 52, s. 5 Sesja / Session 27

Religie w sferze publicznej – teoria i praktyka

Chair: Katarzyna Zielińska

 
 1. Modele religii publicznej w Polsce i ich społeczne poparcie, Irena Borowik (Uniwersytet Jagielloński) i

Paweł Grygiel (Uniwersytet Jagielloński)s

 1. Islam w przestrzeni publicznej w Polsce – perspektywy przedstawicieli głównych organizacji muzułmańskich w kraju, Konrad Pędziwiatr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 2. Formy religijnie motywowanego zaangażowania społecznego, Sławomir Mandes (Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski)
 3. Formowanie i adaptacja. Rola religii w konstruowaniu tożsamości organizacyjnej uczelni katolickich w

Polsce, Marcin K. Zwierżdżyński (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

 

 

30WRZEŚNIA (CZWARTEK) / 30th SEPTEMBER (THURSDAY)

 

9:00-10:30, ul. Grodzka 52, s. 5 Sesja / Session 28

Islam w Europie. Przemiany w religijności muzułmanów – religia, praktyka, polityka, kultura (2)

Chair: Katarzyna Leszczyńska

 1. Muzułmańskie przywództwo religijne w Polsce a przemiany w polskim islamie, Agata S. Nalborczyk (Uniwersytet Warszawski)
 2. Bremgartenfriedhof w Bernie (Szwajcaria) jako przykład uwieńczonej sukcesem integracji muzułmanów, Martin Klapetek (University of South Bohemia in České Budějovice)
 3. Kobiety w ruchu narodowym Tatarów krymskich po II wojnie światowej, Nedim Useinow (Uniwersytet Warszawski)

9:00-11:00, ul. Grodzka 52, s. 7 Sesja / Session 29

Konflikty religijne a problem bezpieczeństwa na świecie

Chair: Aneta Czernatowicz-Kukuczka

 1. Ormiański Kościół Apostolski jako strażnik bezpieczeństwa kulturowego Republiki Armenii, Renata

Król-Mazur (Uniwersytet Jagielloński)

 1. Karnoprawne aspekty przestępstw z nienawiści w Polsce a kwestia bezpieczeństwa w demokratycznym państwie prawnym, Małgorzata Sosnowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu)
 2. Idea kalifatu tiumeńskiego jako przykład ekstremizmu religijnego wśród muzułmanów w Federacji

Rosyjskiej, Tomasz Szyszlak (Uniwersytet Wrocławski)

 1. Idea dżihadu i infiltracja radykalnego islamu na obszarze Afryki Północnej jako współczesne zagrożenie

dla regionu i Europy, Dariusz Wybranowski (Uniwersytet Szczeciński)

 

9:00-10:30, ul. Grodzka 52, s. 10 Sesja / Session 30

Chair: Tomasz Sikora

 1. “Faith on guard of humanity and humankind”: analysis of modern cinema’s usage of religion and religiosity’s phenomena, Olha Prymak (Taras Shevchenko national university of Kyiv)
 2. Religion as a System of Non-Belief: Beat Writers Embracing Buddhism, Yaakov Ariel (The University of North Carolina at Chapel Hill)
 3. Religion, Culture and Science Fiction, Bina Nir (The Department of Communication Studies, The Max Stern Academic College of Emek Yezreel, Israel)
 

11:00-11:30, ul. Grodzka 52

Przerwa kawowa / coffee break

 

11:30-13:00, Wydział Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33A, sala niebieska Keynote lecture

Chair: Joanna Malita-Król

Anna Niedźwiedź (Jagiellonian University in Kraków)

Is Ethnography of Lived Religion Possible?

 

13:00-15:00

Przerwa lunchowa / lunch break

 

15:00-16:00, ul. Grodzka 52, s. 10 Sesja / Session 31

Chair: Raffaele Torella

 1. Towards an integrative theory of identity formation? Three components of religious identity formation process, Gai Halevy (Herzog College)
 2. From Phenomenology of Kinaesthesia to Embodied Semantics: The Moving Body in the Study of Religions, Matylda Ciołkosz (Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University)

 

15:00-16:30, ul. Grodzka 52, s. 5 Sesja / Session 32

Chair: Piotr Czarnecki

 1. Archeologia religii w kontekście tzw. Wielkiej Świątyni Atona. Wybrana problematyka, Sławomir Jędraszek (Uniwersytet Gdańsk, Instytut Archeologii i Etnologii)
 2. Synkretyzm w służbie ortodoksji (trzy przykłady i próba refleksji), Wojciech Kluj (Uniwersytet

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 1. Nie ma Tory poza Mojżeszem. Perspektywa judaizmu rabinicznego, Marek Baraniak (Uniwersytet Warszawski)

 

15:00-16:30, ul. Grodzka 52, s. 7 Sesja / Session 33

Chair: Marta Kudelska

 1. Nieprzekraczalność odwiecznej dharmy. Wyzwolenie w hinduizmie, Krzysztof Kosior (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 2. Pięciu i Jedno – koncepcje Boga Najwyższego w starożytnej religii chińskiej, Jakub Kwiatkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 3. Logiki paradoksu jako wyzwanie dla wyobraźni i rozumu, Aleksandra Skowron (PJATK)

 

16:30-17:00, ul. Grodzka 52

Przerwa kawowa // coffee break

 

17:00-18:30, ul. Grodzka 52, s. 5 Sesja / Session 34

Chair: Elżbieta Przybył-Sadowska

 1. Formuła „Extra ecclesiam nulla salus” w perspektywie pentekostalnej, Wojciech Gajewski (Uniwersytet

Gdański)

 
 1. Od duchoborców do ewangelicznych chrześcijan-baptystów. Kształtowanie się rosyjskiego ewangelikalizmu, Grzegorz Pełczyński (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego)
 2. Tożsamości hybrydyczne chrześcijan ewangelikalnych w Iranie, Marcin Rzepka (Instytut

Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński)

 

17:00-18:30, ul. Grodzka 52, s. 7 Sesja / Session 35

Chair: Martin Klapetek

 1. Twitting the Revolution: Ayatollahs on Social Media, Zofia Sawicka (Uniwersytet Rzeszowski) i Marcin

Krzyżanowski (Jagiellonian University in Kraków)

 1. Making of the moral self, reflexivity and agency – the case of Polish converts to Islam, Joanna Krotofil (Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University)
 2. Multiple experiences and expressions of Palestinian religiosities. Towards religious intersectionality,

Magdalena Pycińska (Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University)

 

17:00-19:00, ul. Grodzka 52, s. 10 Sesja / Session 36

Chair: Matylda Ciołkosz

 1. How to understand “not-self” teaching? From knowledge in Buddhism to knowledge about Buddhism,

Vilém Skopal (University of Pardubice)

 1. Human body, imagination and the mystical worlds of the Vaiṣṇava Sahajiyās of Bengal in the Niguḍārtha prakaśavali, Robert Czyżykowski (Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University)
 2. The Tulkus of Panchen Lamas of Tibet. Between Politics and Religion, Maksymilian Woch (Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University)
 3. Psychological and Cultural Mechanisms of Self-injury in Tamil Bhakti, Olga Vecherina (Moscow State University of Psychology and Education)

 

 

1 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)

 

9:00-11:00, ul. Grodzka 52, s. 5 Sesja / Session 37

Religijność Europy i świata w badaniach i statystyce

Chair: Sławomir Sztajer

 1. Współczesne trendy religijne – niszowość i mainstream, Ewa Stachowska (Instytut Profilaktyki

Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski)

 1. Cywilizacja miłości wobec kultury konsumpcyjnej. Wybrane zagadnienia filozofii społecznej papieża

Franciszka, Ryszard Wójtowicz (Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski)

 1. Normy prawne i normy religijne w XXI wieku, Tomasz Przesławski (Instytut Profilaktyki Społecznej i

Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski)

 1. Estetyzacja duchowości – filozoficzna analiza wybranych zagadnień, Beata Guzowska (Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski)

 

9:00-11:00, ul. Grodzka 52, s. 10 Sesja / Session 38

 

Gender i religia. Instytucje, aktorzy, praktyki

Chair: Joanna Malita-Król

 1. Katolicy za antykoncepcją? Stanowisko Kościoła katolickiego wobec planowania rodziny a praktyki wiernych, Agnieszka Kościańska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet

Warszawski), Agnieszka Kosiorowska (Kolegium MISH UW) i Natalia Pomian (Szkoła Doktorska Nauk

Humanistycznych UW)

 1. Opór czy uległość? Praktyki płci w Polskich Misjach Katolickich w Anglii i Szwecji, Katarzyna

Leszczyńska (Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza) i Katarzyna Zielińska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński)

 1. Płeć, księża i porządek moralny. Reprodukcja, czy renegocjowania wzorców rodzinnych w strategiach

kobiet wiejskich parafii, Sylwia Urbańska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski)

 1. Religia w życiu kobiet. Codzienne praktykowanie religii wśród polskich katoliczek z dużych miast, Anna

Szwed (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński)

 

11:00-11:30, ul. Grodzka 52

Przerwa kawowa / coffee break

 

11:30-13:00, ul. Grodzka 52, s. 5 Sesja / Session 39

Chair: Anna Szwed

 1. Social actors and discourses of the annual temple festival in Lingsar, Indonesia, Anna Maćkowiak

(Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University)

 1. Otherness and age: the construction of old people’s personal appearance in medieval Islam, Hadas Hirsch (Oranim Academic College)
 2. Borders and Holiness in Jewish Geopolitical Space, Tamar Arieli (Tel Hai College, Israel)

 

11:30-13:00, ul. Grodzka 52, s. 10 Sesja / Session 40

Implikacje wiary i wyobraźni religijnej na mobilność

Chair: Zbigniew Pasek

 1. Dziedzictwo religijne w kontekście współczesnych motywacje podróży. Rozważania na przykładzie opactwa w Cluny oraz opactwa benedyktynów w Tyńcu, Natalie Moreno-Kamińska
 2. Napięcia między wiarą pielgrzymów – wyobraźnią caminowiczów – wiedzą turystów na Camino de

Santiago, Paweł Plichta (Uniwersytet Jagielloński)

 1. Zobaczyć i dotknąć – pielgrzymowanie do miejsc świętych jako turystyka archeologiczna, Jacek Konik (Instytut Historii – Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula)

 

11:30-12:30, ul. Grodzka 52, s. 7 Sesja / Session 41

Chair: Stefan Klemczak

 1. Francuskie XIX-wieczne koncepcje ewolucji religijnej ludzkości a „renesans orientalny”, Tomasz

Szymański (Uniwersytet Wrocławski)

 1. O oświeceniu inaczej. Krytyka religijnych starań na drodze do religijnego urzeczywistnienia, Robert Trochonowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

13:00-15:00

 

Przerwa lunchowa / lunch break

 

15:00-16:30, ul. Grodzka 52, s. 10 Sesja / Session 42

Chair: Dominika Motak

 1. The Concept of Apocatastasis as a Symbol of Religious Inclusion, Wojciech Szczerba (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu; Von Huegel Institute at St Edmund's College, University of Cambridge)
 2. Ancient Greek Narratives on Divine Statues, Chiara Di Serio (Central European University – Centre for Religious Studies)
 3. Angelic Faith, Demonic Knowledge and Rabbinic Imagination. The Minds of the Supernatural Entities according to the Babylonian Talmud, Wojciech Kosior (Jagiellonian University)

 

15:00-16:30, ul. Grodzka 52, s. 5 Sesja / Session 43

Chair: Leszek Augustyn

 1. Model elipsy hermeneutycznej życia duchowego, skonstruowany na podstawie Henry’ego Corbina fenomenologii wyobraźni, Radosław Lis (Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński)
 2. O wielości światów religijnych – ujęcia Schützowskie w badaniach nad religią, Tomasz Królak (Instytut

Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)

 1. Kategoria „wiary” w rozprawie O istocie chrześcijaństwa Ludwika Feuerbacha, Jacek Uglik (Instytut

Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski)

 

16:30-17:00, ul. Grodzka 52

Przerwa kawowa // coffee break

 

17:00-18:30, Wydział Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33A, sala niebieska Keynote lecture

Chair: Cezary Galewicz

Raffaele Torella (Sapienza University, Rome)

What Is Nondualism in Religion? The Case of Śaivism of Kashmir

 

18:30 ZAKOŃCZENIE KONGRESU / CLOSING OF THE CONGRESS

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej