Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

INFORMACJA NA TEMAT REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH UJ

INFORMACJA NA TEMAT REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH UJ

ROK AKADEMICKI 2022/2023

Lista dokumentów wymaganych podczas rekrutacji:
• Formularz projektu planu badawczego oraz przykładowy tekst będący świadectwem kompetencji badawczych Kandydata
• Formularz opinii pracownika naukowego
• Formularz uzasadnienia wyboru jednostki
• Kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia/ poświadczenie o planowym terminie egzaminu magisterskiego
Dokumenty dodatkowe:
• Kopia zaświadczenia o uzyskaniu finansowania w ramach konkursu
MNiSW „Diamentowy Grant”
• Kopia poświadczenia o uzyskaniu stypendium ministra nauki i szkolnictwa
wyższego dla wybitnego studenta studiów II stopnia
• Kopia zaświadczenia o uzyskaniu w drodze konkursu finansowania
własnego projektu badawczego ze źródeł zewnętrznych
• Kopia dwóch dyplomów ukończenia studiów II stopnia


Szczegółowe informacje wraz z wymaganymi formularzami są dostępne na
stronie internetowej Szkoły:
Rekrutacja 2022 - Stypendia - tryb zwykły - Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl)

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacjami zamieszczonymi na
stronie internetowej Szkoły:
Warunki kształcenia w SDNH, finansowanie, wsparcie dla Doktorantów
Webinar 1 (uj.edu.pl)
Przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej
Webinar 2 (uj.edu.pl)