Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium z wykładem: "Co jest reformacyjnego w Lutrze?"

Seminarium z wykładem: "Co jest reformacyjnego w Lutrze?"

Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Religiami w Polsce zaprasza do udziału w seminarium (online), które odbędzie się 14.12.2022 (środa) o godz. 17.00

Naszym gościem będzie dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT, który wygłosi wykład:  

Co jest reformacyjnego w Lutrze?

Dr hab. Jerzy Sojka jest teologiem luterańskim, profesorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierownikiem Katedry Teologii Historycznej ChAT, Jest autorem licznych prac poświęconych teologii ewangelickiej, myśli Marcin Lutra, Światowej Federacji Luterańskiej, m.in. „Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma”, „Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej Księdze zgody” oraz „Stawanie się wspólnotą. Wieczerza Pańska jako nota ecclesiae w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej”. 

 

Zapraszamy do udziału i dyskusji. 

 

Link do spotkania: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWUzMzRhODAtOGE2NC00MzE1LThkNGUtOGIwYWRiNDU2ZGMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22d3cf1116-2f0a-44f5-9beb-4d2352f7184b%22%7d 

 

 

 

Spotkanie i dyskusja odbędą się ramach Seminarium Protestantologicznego, inicjatywy badawczej Zakładu Interdyscyplinarnych Badań Nad Religiami w Polsce, działającego w ramach Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, podjętej we współpracy z Religioznawczą Pracownią Badań Pentekostalnych przy Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie i Pracownią Badań nad Pentekostalizmem działającą na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.