Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o wyniku konkursu

Informacja o wyniku konkursu

W projekcie: pt: Misjonarze, migranci i gospodarze. Pentekostalizm, "Inny" i aktywizm we współczesnej Polsce

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
informuje o wyniku konkursu na stanowisko: Adiunkt
w projekcie: PENTACTORS (SOANTA 17) pt: Misjonarze, migranci i gospodarze. Pentekostalizm, "Inny" i aktywizm we współczesnej Polsce na Wydziale Filozoficznym, ogłoszonego w dniu 20.09.2022

 


Działając na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na ww. stanowisko został wybrany/a:
Pani dr Anna Tregub.


UZASADNIENIE
Do konkursu przystąpiło 2 kandydatów. Pan/i dr Anna Tregub jako jedyna w najwyższym
stopniu spełniła wymagania określone łącznie przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz warunkami ogłoszenia konkursowego z dnia 20.09.2022 w zakresie szczegółowo wskazanych tam kryteriów kwalifikacyjnych.


Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dziekan Wydziału Filozoficznego