Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja "Konstruowanie pamięci / re-konstruowanie dziedzictwa w tradycji pentekostalnej"

Konferencja "Konstruowanie pamięci / re-konstruowanie dziedzictwa w tradycji pentekostalnej"

Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Religiami w Polsce zaprasza do udziału w konferencji "Konstruowanie pamięci / re-konstruowanie dziedzictwa w tradycji pentekostalnej". 19 maja 2023 r.

Konstruowanie pamięci / re-konstruowanie dziedzictwa w tradycji pentekostalnej 

19 maja 2023 r. 

 

 

W okolicznościowym numerze czasopisma Pneuma poświęconemu pięćdziesięcioleciu działalności organizacji skupiającej badaczy pentekostalizmu - Society for Pentecostal Studies, redaktorzy Nimi Wariboko i William Oliverio zwrócili uwagę nie tylko na geograficzne aspekty rozwoju pentekostalizmu, lecz także na „globalność” podejmowanych badań nad tym nurtem chrześcijaństwa. Badania takie uwzględniają także wariantywność form i praktyk wynikających z lokalnych uwarunkowań. Zatem wielość perspektyw badawczych wynika z prób eksponowanych „narodowych” historiografii oraz odrębnych kultur pamięci w ramach uniwersalizowanej, wspólnej tradycji pentekostalnej. Dodatkowo na zainteresowanie historią oraz dziedzictwem kościołów, wspólnot, ruchów identyfikujących się z pentekostalizmem mają wpływ procesy instytucjonalizacji badań. 

 

Darrin Rogers kierujący obecnie Flower Pentecostal Heritage Center przy Assemblies of God w Stanach Zjednoczonych w jednym z wywiadów przekonywał, że Kościoły pentekostalne mają własne dziedzictwo, „własne źródło, z którego mogą czerpać nie odnosząc się do ewangelikalizmu, czy innych nurtów chrześcijaństwa”. Czym jednak jest dziedzictwo pentekostalizmu? Jak jest definiowane i rozumiane?  

 

Proponując naukową dyskusję nad dziedzictwem oraz kulturami pamięci w tradycji pentekostalnej pragniemy poruszyć tematy dotyczące między innymi: 

 

  1. współczesnych badań nad chrześcijaństwem pentekostalnym w Polsce oraz jego zróżnicowania w odniesieniu do procesów zachodzących globalnie;  
  2. sposobów upamiętniania wydarzeń z przeszłości (np. zakładania kościołów, przebudzenia, chrztów), przejawów, typów i form dziedzictwa pentekostalnego oraz środków służących kształtowaniu czy rekonstruowaniu pamięci; 
  3. wpływu uwarunkowań historycznych i kulturowych na refleksję teologiczną w środowiskach pentekostalnych oraz problemy „teologizacji” historii; 
  4. sposobów reprezentowania pentekostalizmu w innych nurtach chrześcijaństwa oraz innych religiach;    Pragniemy też zwrócić uwagę na relacje polsko-ukraińskie w odniesieniu do wydarzeń historycznych związanych z rozwojem pentekostalizmu na obszarach współczesnej Polski i Ukrainy oraz ich znaczenia w tworzeniu wspólnej, podzielonej, łączącej lub dzielącej pamięci współcześnie.    Prosimy o nadsyłanie propozycji wystąpień (tytuł oraz streszczenie) do 28 kwietnia 2023 r. na adres: irk@wsts.edu.pl   

Organizatorami konferencji są Instytut Religioznawstwa UJ, Religioznawcza Pracownia Badań Pentekostalnych przy Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie, Pracownia Badań nad Pentekostalizmem działająca na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

 

Komitet organizacyjny:

 

Dr Andrzej Migda 

Dr Piotr Nowak

Dr hab. Wojciech Gajewski, prof UG

Dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, prof. UJ 

Dr hab. Marcin Rzepka 

Dr hab. Piotr Czarnecki, prof. UJ