Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Maćkowiak

dr Anna Maćkowiak

e-mail: anna.mackowiak@uj.edu.pl

Anna M. Maćkowiak jest z Gdańska i mieszka głównie w Krakowie, gdzie ukończyła studia magisterskie i doktoranckie z religioznawstwa. Niedawno sfinalizowała swój projekt badań terenowych dotyczący aktorów społecznych dwóch indonezyjskich rytuałów. Wcześniej studiowała język indonezyjski na Uniwersytecie w Mataram, była na wymianie doktoranckiej na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz była stypendystką Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme. Podczas stażu naukowego na Uniwersytecie w Utrechcie zaczęła zajmować się związkami miejskości i religii. Teraz podejmie ten tematem w polskich miastach w ramach projektu badawczego kierowanego przez dr Natalię Zawiejską (https://sway.office.com/PTFsykyNCFyiXeQb?ref=Link).

Anna M. Maćkowiak is from Gdańsk and lives mostly in Kraków where she graduated from the study of religions. She completed her doctoral field research project concerning social actors of two Indonesian rituals. Earlier, she studied the Indonesian language at the University of Mataram, she was visiting the University of Vienna, and she was a beneficiary of the Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme. The internship at the Department of Cultural Anthropology, Utrecht University brought her to studying the relation between urbanity and religions. She is currently examining this topic in Polish cities within the research project led by Natalia Zawiejska (https://sway.office.com/PTFsykyNCFyiXeQb?ref=Link).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Antropologia religii, (nie)tolerancja religijna, pluralizm religijny, religia i miejskość, duchowość i turystyka, paradygmat religii indygenicznych

Anthropology of religions, religious (in)tolerance, religious pluralism, religion and urbanity, spirituality and tourism, indigenous religion paradigm

A. M. Maćkowiak (2020). Gdzie się podziali to mebalunowie? Przewodnicy kultu pogrzebowego w indonezyjskiej Toradży (Where have all the to mebalun gone? Leaders of funeral services in Toraja, Indonesia). In: Czarownice, czarownicy, czary. Obrazy kulturowe, literackie, artystyczne, A. Anczyk (ed.). Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie.

A. M. Maćkowiak (2017). Religion and Spirituality in the Travel and Tourism Sector: A Study of Lonely Planet’s Indonesia and Thailand Guidebooks. Studia Religiologica, 50(4).

H. Grzymała-Moszczyńska, A. Anczyk, & A. M. Maćkowiak (2017). The Sacred Texts Experiment: Images of religious Others and their role in forming attitudes towards accepting Muslim refugees in Poland. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 3(165).

2021–2023
Wykonawczyni w grancie Narodowego Centrum Nauki OPUS 19 (2020/37/B/HS1/02363), Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych, pod kierownictwem dr Natalii Zawiejskiej.
Investigator of the National Science Centre’s OPUS 19 project (2020/37/B/HS1/02363), Religion and urbanity: Mapping and relating religious fields in contemporary Polish cities, PI Natalia Zawiejska, PhD.

2017–2021
Kierowniczka projektu w grancie PRELUDIUM 11 Narodowego Centrum Nauki (2016/21/N/HS3/00869), Konstruowanie znaczeń indonezyjskich rytuałów religijnych. Toradżańskie ceremonie pogrzebowe i doroczne święto w Lingsar w oczach podróżników, turystów, organizatorów turystyki i gospodarzy.
Principal investigator of the National Science Centre’s PRELUDIUM 11 project (2016/21/N/HS3/00869), Constructing Meanings of Indonesian Religious Rituals: Funeral Ceremonies of Toraja and the Lingsar Temple Festival According to Tourists, Travellers, Hosts, and Tour Operators.