Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Barbara Krawcowicz

dr Barbara Krawcowicz

BIO

Jestem absolwentką filozofii (Uniwersytet Warszawski, 2006) oraz religioznawstwa i studiów żydowskich (Indiana University Bloomington, 2013). Prowadziłam zajęcia na Indiana University Bloomington, Norweskim Uniwersytecie Naukowo-Technicznym, podyplomowych gender studies IBL PAN oraz studiach polsko-żydowskich IBL PAN.

Moja praca naukowo-badawcza koncentruje się na współczesnym judaizmie oraz kształtowana jest przez pytanie, w jaki sposób żydowskie życie religijne ulega przemianom w odpowiedzi na wydarzenia czy procesy historyczne, które są postrzegane jako stawiające pod znakiem zapytania dotychczas istniejące formy życia religijnego. Interesują mnie te momenty w historii żydowskiej myśli i praktyki religijnej, w którym społeczności i jednostki stają wobec czegoś, co widzą jako kryzys lub wyzwanie. Takie momenty napięcia i kreatywności badam stosując metody historycznej analizy dyskursu.

Drugim polem moich zainteresowań są teorie i metodologie w religioznawstwie. Analizując żydowskie życie religijne w jego najrozmaitszych przejawach biorę pod uwagę problematykę z zakresu metod i teorii w religioznawstwie ponieważ uważam, że judaizm – jak każda inna formacja społeczna, którą zwyczajowo określamy mianem religii – powinien być badany w powiązaniu z szerszymi kwestiami badawczymi właściwymi religioznawstwu. Podążając śladami Jonathana Z. Smitha oraz Jacoba Neusnera badam różne aspekty judaizmu jako exempli gratia bardziej ogólnych problemów religioznawczych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  • teorie w religioznawstwie
  • historia religioznawstwa
  • religioznawstwo krytyczne
  • nowożytna i współczesna religijna myśl żydowska
  • judaizm i Holokaust
  • historia intelektualna
  • judaizm i gender

Monografie/książki

History, Metahistory, and Evil: Jewish Responses to the Holocaust. Boston, MA: Academic Studies Press, 2020.

William James: pragmatyzm i religia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

Redakcje naukowe

Thinking with Jonathan Z. Smith: Mapping Methods in the Study of Religion. NAASR Working Papers. Londyn: Equinox, w druku.

Artykuły

„Teodycea w czasie Holokaustu. Wojenne kazania rabina Szlomy Zalmana Unsdorfera”. Zagłada. Studia i materiały, 15 (2019).

“It Is Not Magic, It Is Smith: Comparison in a Study of Jewish Theology.” Method and Theory in the Study of Religion, 31 (2019).

“Religious Studies, Theology and the Sociopolitical.” Method and Theory in the Study of Religion, 30 (2018).

 “Richard L. Rubenstein and the Death of ‘Ghetto Judaism’.” Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, Spring 2015.

“Paradigmatic Thinking and Holocaust Theology.” The Journal of Jewish Thought and Philosophy 22 (2014).

Wstęp do religioznawstwa

Podstawy religioznawstwa

Judaizm

Historia religioznawstwa