Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Lech Trzcionkowski, prof. UJ

dr hab. Lech Trzcionkowski, prof. UJ

BIO

Zainteresowanie religią starożytnej Grecji sięgają studiów u moich mistrzów: Edwarda Zwolskiego (KUL) i Benedetto Bravo (UW). Wcześniejsze badania koncentrowały się na kultach greckiej polis i religii w eposie homeryckim. Obecnie pracuję nad monografią poświęconą recepcji poematów orfickich we wspólnotach czytelniczych późnej starożytności oraz serią tłumaczeń opatrzonych komentarzem „Biblioteka religijna późnoantycznych filozofów”.

e-mail: lech.trzcionkowski@uj.edu.pl

tel. 507 300 758

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • religia starożytnej Grecji
 • rytuał (ofiara krwawa, taniec)
 • historia intelektualna (starożytność, późny antyk, recepcja)
 • mit i teksty sakralne
 • historia religioznawstwa

 1. Ofiara krwawa w religii starożytnej Grecji. Epos homerycki, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2019 [w druku]
 2. Bios – Thanatos – Bios. Semiofory orfickie z Olbii i kultura polis, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2013
 3. Hieroi Logoi in 24. Rhapsodies. The Orphic Codex? w: Praying and Contempling in Late Antiquity, ed. Eleni Pachoumi, Mark Edwards, Mohr Siebeck, Tübingen 2018, s. 181-194 (Studien und Texte zu Antike und Christentum 113)
 4. Collecting the Dismembered Poet. The Interplay between the Whole and Fragments in the Reconstruction of Orphism, w: Fragments, Holes, and Wholes: Reconstructing the Ancient World in Theory and Practice, ed. Tomasz Derda, Jennifer Hilder, Jan Kwapisz, Warsaw 2017, s. 251-272

 

Biblioteka religijna późnoantycznych filozofów, źródło finansowania: NPRH

Seria "Biblioteka religijna późnoantycznych filozofów" obejmie tłumaczenie, oryginalne opracowanie krytyczne dzieł powstałych lub czytanych w szkołach neoplatońskich późnego Antyku. Projekt przewiduje wydanie czterech tomów:
t. 1: Żywoty filozofów neoplatońskich (Jamblich, Żywot Plotyna; Marinos, Żywot Proklosa; Damaskios, Żywot Isidorosa [fragmenty]);
t. 2: Pseudo-Orfeusz, Święte Mowy w 24 rapsadiach;
t. 3: Wyrocznie chaldejskie;
t. 4: Jamblich, O misteriach egipskich.
Wszystkie tomy będą opatrzone Wstępem oraz Komentarzem. W ateńskiej szkole, której najwybitniejszym kierownikiem był Proklos, sięgano, najpewniej pod postacią kodeksów, po dwa pisma o charakterze religijno-mitycznym: Hieroi Logoi w 24 rapsodiach Pseudo-Orfeusza oraz Wyrocznie chaldejskie (Logoi) Juliana Chaldejczyka. Wykorzystywano je zarówno w kontemplacyjnej praktyce komentarza filozoficznego, jak i, w przypadku Wyroczni, praktyce rytualnej teurgii. Dzieła nie zachowały się w całości, jednak posiadamy fragmenty głównie pod postacią cytatów w pismach czytelników: Syrianosa, Proklosa, Damaskiosa, Olympiodora. Zrozumienie fragmentów orfickich Hieroi Logoi i chaldejskich Logoi wymaga zatem przekładu nie tylko cytowanego heksametru, ale również kontekstu, w którym był on cytowany. Projekt obejmuje zatem pierwszy polski przekład fragmentów orfickich Hieroi Logoi i chaldejskich Logoi w ich oryginalnych kontekstach, poprzedzone wyczerpującym Wstępem, Komentarzem i materiałami dodatkowymi (wcześniejsze wersje orfickich poematów kosmogonicznych). Oprócz tych dwóch tomów, seria obejmuje ściśle z nimi powiązane tomy. W pierwszym zostanie przełożony po raz pierwszy na język polski Żywot Proklosa Marinosa, który zostanie wydany razem z innymi Żywotami filozofów neoplatońskich (Plotyna, Isidorosa) ze Wstępem i Komentarzem. Drugi tom stanowi pierwszy polski przekład pisma Jamblicha O misteriach (ze Wstępem i Komentarzem), jedynej zachowanej filozoficznej interpretacji Wyroczni Chaldejskich.

Seminarium licencjackie i magisterskie:

 • Historia religii (religie śródziemnomorskie: religie antyczne, chrześcijaństwo starożytne)
 • Antropologie historyczna religii
 • Historia badań nad religią

Seminarium doktoranckie:

Katarzyna Kleczkowska, Zwierzę i człowiek we wczesnej myśli greckiej (VIII – V w. p.n.e.). Podobieństwa i różnice w koncepcji duszy, intelektu i emocji

Przemysław Biernat, Grecka dywinacja ofiarnicza

 • Wstęp do religioznawstwa
 • Historia religioznawstwa
 • Religie antyczne Morza Śródziemnego
 • Tradycje intelektualne i religijne w kulturze greckiej i arabskiej (wspólnie z Anna Izdebska)
 • Current trends in the History of Religions (with Ioanna Patera, Krzysztof Bielawski)
 • Religia i cywilizacja
 • Religia, kultura, media
 • Metody filologiczno-historyczne w religioznawstwie

Lista aktualnie prowadzonych kursów w USOS UJ

Lista publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego