Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Piotr Czarnecki

dr hab. Piotr Czarnecki

BIO

Piotr Czarnecki, ur. 1978, absolwent historii (2002) oraz religioznawstwa (2006) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2007 obronił rozprawę doktorską pt. „Specyfika włoskiego kataryzmu w XII-XIII w.” w Intytucie Historii UJ. Od 2008 pracownik zakładu Historii chrześcijaństwa oraz kierownik Pracowni dokumentacji wyznań religijnych współczesnej Polski w Instytucie Religioznawstwa. W 2018 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od początku kariery naukowej zainteresowany herezjami średniowiecznymi w tym przede wszystkim dualistycznymi (paulicjanizm, bogomilizm, kataryzm) oraz nowymi ruchami religijnymi. Autor książek: Lucyferianizm średniowieczny (2006), Kataryzm włoski (2013), Geneza i doktrynalny charakter kataryzmu francuskiego (XII-XIV w.), redaktor naukowy i współautor pracy zbiorowej Kulty UFO (2014). Obecnie prowadzi badania nad katarską egzegezą Pisma Świętego, kataryzmem „ludowym” oraz współczesnym satanizmem.

e-mail: piotr.czarnecki@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chrześcijaństwo średniowieczne, herezje średniowieczne, protestantyzm, nowe ruchy religijne, mniejszości wyznaniowe we współczesnej Polsce.

Katarska egzegeza biblijna

Satanizm współczesny

Link do prowadzonych aktualnie kursów w USOS UJ

Publikacje:

Monografie/książki:

 1. Średniowieczny lucyferianizm, Gdańsk 2006
 2. Kataryzm włoski. Historia i doktryna, Kraków 2013
 3. Geneza i doktrynalny charakter kataryzmu francuskiego (XII-XIV w.), Kraków 2017

Redakcje naukowe:

 1. Kulty UFO, red. P. Czarnecki, A. Zaczkowska, Kraków 2014

Rozdział w monografiach zbiorowych:

 1. Kosmiczna reinterpretacja Biblii. Doktryna ruchu raeliańskiego, [w:] Sekty i nowe ruchy religijne. Wolność czy zniewolenie?, red. P. Chrzczonowicz, I. Kamiński, Toruń 2012
 2. Próba pogodzenia religii i nauki – Doktryny UFO-religii, [w:] Grupy kultowe. Uwarunkowania społeczne, M. Gajewski (red.), Kraków 2012
 3. Skandal w religii na przykładzie doktryn wybranych nowych ruchów religijnych, [w:] Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej, T.1, B. Płonka-Syroka, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska (reds.), Warszawa 2013
 4. Ruch raeliański, [w:] Kulty UFO, red. P. Czarnecki, A. Zaczkowska, Kraków 2014
 5. Vesmirni Lide Sil Svetla, [w:] Kulty UFO, red. P. Czarnecki, A. Zaczkowska, Kraków 2014
 6. Podróże duchownych herezji dualistycznych w średniowieczu(VII-XIII w.) i ich wpływ na zachowanie ciągłości tradycji dualistycznej, [w:] Itinera Clericorum. Kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych, red. D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz, Kraków 2014
 7. Geneza i doktrynalne fundamenty reinterpretacji satanizmu w doktrynie Kościoła Szatana, [w:] Alternatywne Światy Zagubienia. Religie, ideologie, kulty i New Age, T. 6, W poszukiwaniu Anty-Boga, red. I. Kamiński, J. Perszon, J. Kulwicka-Kamińska, Toruń 2015
 8. Satanizm w wydaniu Church of Satan jako Invented Religion, [w:] Religia, Religijność, Duchowość. W poszukiwaniu nowych perspektyw, red. H. Grzymała-Moszczyńska, D. Motak, Kraków 2015
 9. Europejskie drogi do Reformacji (prereformacja), [w:] Dziedzictwo kulturowe Reformacji w perspektywie polskiej i europejskiej, red. K. Pilarczyk, Kraków 2017
 10. Joke Religions and Ecclesiastical Law, The Case of the Flying Spaghetti Monster Church in Poland, [w:] Religion in the Context of Globalization, E. Elbakyan, L. Fylypovych, H. Hoffmann, A. Książek (reds.), NOMOS, Kraków 2017
 11. Dekonstrukcjonistyczne interpretacje genezy kataryzmu a relacja Tractatus de Hereticis, [w:] Polonia Italia Mediterraneum : studia ofiarowane Pani Profesor Danucie Quirini-Popławskiej, red. Ł. Burkiewcz, R. Hryszko, W. Mruk, P. Wróbel, Kraków 2018

Artykuły:

 1. Lucyferianizm niemiecki w XIII wieku – zapomniany odłam kataryzmu, „Studia Historyczne”, 185 (2004)
 2. Luciferiánska heréza w Rakúsku v 14. storoci, „Medea. Studia medievalia et antiqua”, 8, 2004
 3. Początki zła w doktrynach katarskich kościołów we Włoszech w XII-XIII wieku, [w:] Portolana. Studia Mediterranea, T. 2 (Religie świata śródziemnomorskiego), D. Quirini-Popławska (red.), Kraków 2006
 4. Geneza i ewolucja dogmatu teologicznego sekty bogomiłów (X-XII w.), „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne”, 134 (2007)
 5. Przepływ idei dualistycznych między Wschodem i Zachodem Europy w średniowieczu (X-XII w.), „Przegląd regligioznawczy”, 2007, 3/225
 6. Geneza i doktryna dualizmu słowiańskiego w średniowieczu, [w:] „Z zagadnień religijnych średniowiecza” red. J. Drabina, „Studia Religiologia”, 41, (2008)
 7. Wpływ doktryny na interpretację dualistycznego rytuału chrztu Duchem Świętym w średniowieczu, w Rytuały w wybranych religiach i wyznaniach od starożytności do współczesności, red. J. Drabina, „Studia Religiologica”, 42 (2009)
 8. Trzecia droga dualizmu – doktryna religijna włoskiego kościoła katarskiego w Concorezzo 2010, [w:] Orbis Christianus. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Drabinie, „Studia Religiologica” 43 (2010)
 9. Katarski tryteizm w tradycji radykalnej – doktryna włoskich kościołów katarskich z Florencji i Valle Spoletana w XIII wieku, „Przegląd Religioznawczy”, 2012, nr 3 (245)
 10. Ewolucja doktryny radykalnego dualizmu w średniowieczu (VII-XIII w.), „The Polish Journal of the Arts and Culture 5 (2/2013)
 11. Kontrowersje wokół herezji XI wieku, „Studia Religiologica”, 49 (2) 2016
 12. Doktryna katarska – ewangeliczne chrześcijaństwo czy import ze Wschodu? , „Orientalia Christiana Cracoviensia”, 9 (2017)
 13. W poszukiwaniu genezy zła. Koncepcja upadku w doktrynach katarskich a interpretacja „dekonstrukcjonistyczna”, „Ethos” 31 (2018)