Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Joanna Malita-Król

dr Joanna Malita-Król

BIO

Kulturoznawczyni i religioznawczyni, absolwentka Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji i Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bada przejawy magii i religii pogańskich we współczesnym świecie. Autorka monografii Polscy wiccanie. Studium religii przeżywanej (2021). Zajmuje się także popkulturą i kulturą Japonii, zwłaszcza Opowieścią o Księciu Promienistym. Jest redaktorką, aca-fanką, aktywistką zaangażowaną w działalność oddolnych inicjatyw miejskich i proklimatycznych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Współczesne pogaństwo, w tym wicca, rodzimowierstwo i druidyzm.
 • Magia we współczesnym świecie.
 • Rytuały i ich miejsca, religia a przestrzeń.
 • Religia przeżywana – lived religion.
 • Kultura Japonii, zwłaszcza epoki Heian

„Obraz mniejszości religijnych w polskiej prasie (1989 -2020). Stworzenie cyfrowej kolekcji materiałów prasowych i ich analiza z wykorzystaniem metod humanistyki cyfrowej”. (zespołowy projekt POB Heritage, realizowany w Zakładzie Interdyscyplinarnych Badań nad Religiami w Polsce).

“The impact of COVID-19 pandemic on the collective religious practices – experiences of Polish Catholics” (wspólnie z dr Joanną Krotofil).

Polscy wiccanie. Studium religii przeżywanej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021.

On Choosing the Place. The Open Wiccan Rituals in the City of Warsaw, “Nova Religio” (2021) 25 (1): 108–121. https://doi.org/10.1525/nr.2021.25.1.108.

The Horned God : Divine Male Principle in British Traditional Wicca [in:] “Manifestations of Male Image in the World’s Cultures”, ed. R. Iwicka, Kraków 2021, p. 157-178

Women of Power: The Image of the Witch and Feminist Movements in Poland, “Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies”, Vol 19, No 2 (2017), p. 205-232 (z Adamem Anczykiem)

Metafora „powrotu do domu” w narracjach polskich tradycyjnych wiccan [w:] „Czarownicy, czarownice, czary: obrazy kulturowe, literackie, artystyczne”, ed. Adam Anczyk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2020 (ISBN: 978-83-7614-484-9), s. 141-155.

Wicca w polskim internecie – raport z badań terenowych, „Studia Religiologica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, tom 49, nr 3 (2016), s. 263-276.

Creation of an Ideal Hero. Hikaru Genji in Murasaki Shikibu’s ”The Tale of Genji” versus his portrayal in film adaptations of the novel [w:] „Still facing East II. International Scholars on Japanese Culture”, ed. K. Adamowicz i K. Sosnowska, Kraków 2016, p. 63-73.

Here comes the trickster? Albus Dumbledore as the figure of the trickster in the Harry Potter series [w:] „Trickster i inne postaci ambiwalentne we najnowszej popkulturze”, ed. A. Kuchta i J. Malita-Król, Kraków 2016 (z Anną Kuchtą), ISBN: 978-83-63910-71-6, p. 23-28.

„Opowieść o Księciu Promienistym” w szponach popkultury. Czy i jak badać dzieła dawne w świetle nowych metodologii? (z Anną Kuchtą) [w:] „Dyskurs oswojony. Nauka w zwierciadle (pop) kultury”, ed. M. Błaszkowska, A. Kuchta, J. Malita-Król i I. Pisarek, Kraków 2016, p. 103-113.

Instytut Religioznawstwa:

 • Wprowadzenie do metod jakościowych i ilościowych w badaniach religii
 • Wprowadzenie do współczesnego pogaństwa
 • Współczesne pogaństwo
 • Metody jakościowe i ilościowe w badaniach religii
 • Wstęp do pracy naukowej

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji:

 • Kultura w praktyce – projekty
 • Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej

Język angielski – biegła znajomość w mowie i w piśmie.

Język włoski – dobra znajomość w mowie i w piśmie.

Język japoński – dobra znajomość w mowie i w piśmie (certyfikat N3).