Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Marlis Lami

dr Marlis Lami

Zainteresowania/BIO

Dr Marlis Lami, ur. w Austrii ukończyła filologię klasyczną, slawistykę i polonistykę na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria). Głównym przedmiotem jej zainteresowań na studiach była filozofia starożytna. Pracę magisterską poświęciła reminiscencjom homeryckim w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Długoletnią działalność na rzecz szeroko pojętej wymiany kulturalnej, nauczanie języków i zarządzanie projektami europejskimi uzupełniła studiami „zarządzanie kulturą“ na uczelni ekonomicznej Zürcher Hochschule Winterthur (Szwajcaria). Studia doktoranckie ukończyła z wyróżnieniem w Instytucie Slawistyki i Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Wiedeńskiego (Universität Wien) poświęcając rozprawę Pismom Andrzeja Towiańskiego (1799–1878) w kontekście myśli europejskiej jego epoki. Pracowała jako lektorka w Instytucie Filologii Germańskiej, UJ, prowadziła zajęcia w Instytucie Filozofii, UJ. Wykładowca na podyplomowych studiach polsko-żydowskich IBL PAN, Warszawa. Tłumaczka literatury polskiej (głównie poezji) na język niemiecki, autorka.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Religie romantyzmu

Nowoczesne badania nad mistyką

Duchowość kobiet

Twórczość Wincentego Lutosławskiego (1863–1954)

Studia translatorskie

Publikacje

Monografie/książki

 

Andrzej Towiański (1799-1878). Ein religiöser Reformer im europäischen Kontext seiner Zeit (Wiener Forum für Theologie und Religionswissenschaft Band 19), V & R unipress 2019.

 

Andrzej Towiański und die jüdische Mystik des 19. Jahrhunderts (= Symposien und Seminare am Wissenschaftlichen Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien Bd. 14), Wien 2017.

 

Queren. Zum Schreiben in vielen Sprachen (13 rozmowy z autorami i tłumaczami z Europy Środkowej i ze Stanów Zjednoczonych w j. angielskim i niemieckim). Klagenfurt 2012.

 

Hier, da und dort, Klagenfurt 2012.

 

Artykuły

„Die Sache Gottes – das ist Poesie. Zur Rolle von Kunst und Musik in der Lehre von Andrzej Towiański“ (Sprawa Boża – to poezja. O roli sztuki pięknej i muzyki w nauce Andrzeja Towiańskiego). W: Christian Soboth (ed.), Finden und Erfinden. Die Romantik und ihre Religionen 1790–1820, Interdisziplinäres Institut für Pietismusforschung, Halle/Saale 2019.

 

„Die Biographie Andrzej Towiańskis im Spiegel des Schrifttums“. W: Marlis Lami (ed.), Andrzej Towiański und die jüdische Mystik des 19. Jahrhunderts (= Symposien und Seminare am Wissenschaftlichen Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien, Bd. 14), Wien 2017, 15–34.

 

“Andrzej Towiańskis Gastmahl mit Jan Skrzynecki im Kontext der modernen Mystikforschung”. W: Marlis Lami (ed.), Andrzej Towiański und die jüdische Mystik, 35–61.

 

“Geist und Nation. Zu Andrzej Towiańskis Schrift An die Landsleute“. W: Marlis Lami (ed.), Andrzej Towiański und die jüdische Mystik, 89–116.

 

„Pisma Andrzeja Towiańskiego“. W: Anna Dziedzic, Tomasz Herbich (ed.), Rocznik Historii Filozofii Polskiej t. 8, Warszawa: 2016, 95–110.

 

„Queren – Zwischen Genuss und Qual“. W: Grzegorz Jaśkiewicz, Jan Wolski (ed.), Genuss und Qual, Przyjemność i Cierpienie, Aufsätze und Aufzeichnungen, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014, 282–289.

 

„Das 21. Jahrhundert gehört den Übersetzern“. W: Bożena Chołuj, Uli Räther (ed.), Grenzerfahrungen literarischer Übersetzung (= Wissenschaftliche Reihe des Collegium Polonicum, t. 13), Słubice 2007, 20–32.

 

 

Wybrane tłumaczenia

Ludwik Wiśniewski, OP: „In Polen stirbt das Christentum“. W: Publik-Forum, Oberursel, t. 05/2018, 36–39.

https://www.publik-forum.de/Publik-Forum-05-2018/in-polen-stirbt-das-christentum

 

Ludwik Wiśniewski, OP: „Ich klage an!“ W: Quart, Zeitschrift des Forums Kunst–Wissenschaft–Medien, Wien, t. 01/2018, 6–10.

http://www.quart-online.at/artikel.php?artikelid=1234&ausnr=71

 

„Gombrowicz, Schulz, Witkacy: Die großen Drei und ihre Kinder. Beispiele moderner polnischer Prosa“. W: die horen, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik, t. 222. Göttingen 2006, 19–21, 30–44, 133–140.

 

Adam Wiedemann: „Aus den Legenden von Mozart“. W: Arnulf Knafl (ed.). Mozarts Zauberkutsche, Wien/Bozen 2006, 155–160.

 

„Alles ist einmalig...“, Dreizehn polnische Dichter. W: die horen, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik, t. 216. Göttingen 2004, 17–18, 21–22, 33–35.

 

Natasza Goerke, Rasante Erstarrung (Na odlew), Innsbruck 2003.

 

Wacław Walecki (ed.). Polnische Literatur. Annäherungen. Eine illustrierte Literaturgeschichte in Epochen. Paderborn 1999 (reprint 2011).

 

Felix Mitterer, Czas odwiedzin (Besuchszeit), Warszawa 1996 (projekt ze studentami Filologii Germańskiej UJ w ramach seminarium translatorskiego).

 

„Kunst und Literatur aus Polen, 5 Jahre Georg-Trakl-Preis der Stadt Krakau. Die Preisträger“. W: Lichtungen, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Zeitkritik,

t. 66/XVII. Markus Jaroschka (ed.), Graz 1996, 1, 40–105.

 

Poświatowska, Halina. „Ich und Er“. W: Karl-Markus Gauss (ed.). Buch der Ränder. Klagenfurt 1992, 134–145.

 

Artykuły popularnonaukowe/inne

„Reise nach Rzeszow“. W: Literatur und Kritik, t. 485/486. Salzburg 2014.

 

„Rozmowa z Katarzyną Leszczyńską“, „Interview mit Jurko Prochasko“. W: OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch. Karl Dedecius Archiv, Collegium Polonicum Słubice, t. 1/2011, 96–120.

 

„Rozmowa z Ireną Grudzińską-Gross”. W: OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch. Karl Dedecius Archiv, Collegium Polonicum Słubice,

t. 2/2011, 114–132.

 

„Kulturbrief aus Leipzig/Krakau“. W: Literatur und Kritik, t. 303/304. Salzburg 1996, 16–17.