Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Matylda Ciołkosz

dr Matylda Ciołkosz

Zainteresowania/BIO

BIO – jestem absolwentką studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich w Instytucie Religioznawstwa UJ. W roku 2019 otrzymałam tytuł doktora nauk o kulturze i religii za badania nad znaczeniotwórczą rolą doświadczenia kinestetycznego w praktyce nowoczesnej jogi posturalnej. Obecnie pracuję nad wieńczącą te badania monografią,  Thinking in Asana: Movement and Philosophy in Viniyoga, Iyengar Yoga, and Ashtanga Yoga. Publikacja książki przewidziana jest na rok 2022. Jednocześnie przygotowuję fundamenty pod kolejne projekty badawcze. Pierwszy z nich poświęcony będzie znaczeniu pojęć i modeli religijnych w polskim dyskursie społeczno-politycznym. Drugi- związkom między wyobrażeniami religijnym i a doświadczeniem kinestetycznym w środowisku wspinaczy.

W stopniu niemniejszym niż działalność akademicka kształtują mnie moje poczynania pozauczelniane. Mam na koncie doświadczenie dziennikarza, tłumacza, muzyka oraz instruktora jogi. Rekreacyjnie zajmuję się wspinaczką sportową i daję się porywać popkulturze.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W badaniach nad religią interesują mnie głównie ujęcia kognitywne – przede wszystkim te wywiedzione z paradygmatu enaktywnego oraz kładące nacisk na fenomenologiczny biegun badanych zagadnień. Mój główny punkt skupienia stanowi wpływ powtarzalnych form doświadczenia – zmysłowego, ruchowego, społecznego – na kształtowanie i transformację abstrakcyjnych pojęć. W tym zakresie korzystam w głównej mierze z metodologii proponowanej przez językoznawców kognitywnych, z George’em Lakoffem na czele. Najżywiej interesujące mnie przekonania i zachowania religijne to te, które manifestują się nie wprost i nie zawsze świadomie, dając wyraz modelom interpretacyjnym zakorzenionym głęboko w naszych strukturach poznawczych.

Publikacje

Redakcje naukowe

  • Religions of South Asia 2017 11(2-3). Redaktorzy numeru: Suzanne Newcombe, Matylda Ciołkosz.
  • Studia Religiologica 2017 50(2). Redaktorzy numeru: Matylda Ciołkosz, Suzanne Newcombe, Elżbieta Przybył-Sadowska.

Rozdział w monografiach zbiorowych

  • Ciołkosz, M. 2020. “Yoga: Between Meditation and Movement”. In S. Newcombe, K. O'Brien-Kop (eds.), Routledge Handbook of Yoga and Meditation Studies. London: Routledge.

Artykuły (wybrane)

  • Ciołkosz, M. 2017. “Proprioception over Dogma: Sources of Authority and Standards of Orthopraxy in Iyengar Yoga. Religions of South Asia 11(2-3): 207-230.
  • Ciołkosz, M. 2017. “Representation, Enaction, Religion. Different Models of Cognition and Their Implications for the Cognitive Study of Religions”. Studia Religiologica 50(2): 131-143.
  • Ciołkosz, M. 2016. “Investigating the Structure of Religious Concepts: A Few Remarks from the Perspective of Enactivism and Cognitive Linguistics”, Open Theology 2: 92-105.
  • Ciołkosz, M. 2015. “The Possible Significance of Sensorimotor Synchronisation in Modern Postural Yoga Practice”. Studia Religiologica 48 (4): 327-340.
  • Ciołkosz, M. 2014. „The Quasi-Linguistic Structure of Iyengar Yoga Āsana Practice. An Analysis from the Perspective of Cognitive Grammar”. Studia Religiologica 47 (4): 263-273.

Recenzje

Ciołkosz, M. 2019. Book Review of ‘Yoga in Britain’. Journal of Yoga Studies 1: 71-73.

angielski - biegle

niemiecki - komunikatywnie

francuski, sanskryt, tamilski - podstawy