Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr inż. Radosław Piskorski

dr inż. Radosław Piskorski

e-mail: radoslaw.piskorski@uj.edu.pl

Ukończył studia magisterskie w zakresie geodezji i kartografii oraz doktorskie w zakresie inżynierii lądowej i transportu. W swoich badaniach zajmuje się zastosowaniem analiz GIS w badaniach przestrzeni miejskiej, głównie w aspekcie zagospodarowania przestrzennego, turystyki i waloryzacji krajobrazu. 

W podjętej problematyce badawczej skupia się na automatyzacji procesów, która ma na celu obiektywność procesu decyzyjnego. Za szczególnie ciekawe uznaje możliwość stosowanie modeli cyfrowych do opisu rzeczywistości i ich wykorzystania w analizach GIS - szczególnie w badaniach interdyscyplinarnych. Specjalizuje się także w wizualizacji, kartografii oraz przestrzennych bazach danych.

Obecnie jako post-doc pracuje w projekcie Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach https://sway.office.com/PTFsykyNCFyiXeQb?ref=Link

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  • analizy GIS
  • przestrzeń miejska
  • przestrzenne bazy danych
  • kartografia
  • modelowanie 3D
  • waloryzacja krajobrazu

Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach (Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki z programu OPUS 19 no. 2020/37/B/HS1/02363) – post-doc ds. GIS.

HERIGEOCARTO (międzynarodowy projekt Una Europa). Uczenie się kompetencji geograficznych i (między)narodowego dziedzictwa miejskiego poprzez kartografię online – uczestnik.

Szlapińska S., Piskorski R., Pyka K.,Analysis of the usefulness of LiDAR DEM to update the river network in the topographic database,  BGC Geomatics 2016: 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings

Pyka K., Piskorski R., DSM based on ALS data for needs of urban space analysis,  BGC-Geomatics 2018: 2018 Baltic Geodetic Congress : 21–23 June 2018, Olsztyn, Poland : proceedings

Pyka K., Piskorski R., Jasińska A., LiDAR-based method for analysing landmark visibility to pedestrians in cities: case study in Kraków, Poland, International Journal of Geographical Information Science, published online, doi.org/10.1080/13658816.2021.2015600

angielski