Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr inż. Radosław Piskorski

dr inż. Radosław Piskorski

e-mail: radoslaw.piskorski@uj.edu.pl

Ukończył studia magisterskie w zakresie geodezji i kartografii oraz doktorskie w zakresie inżynierii lądowej i transportu. W swoich badaniach zajmuje się zastosowaniem analiz GIS w badaniach przestrzeni miejskiej, głównie w aspekcie zagospodarowania przestrzennego, turystyki i waloryzacji krajobrazu. 

W podjętej problematyce badawczej skupia się na automatyzacji procesów, która ma na celu obiektywność procesu decyzyjnego. Za szczególnie ciekawe uznaje możliwość stosowanie modeli cyfrowych do opisu rzeczywistości i ich wykorzystania w analizach GIS - szczególnie w badaniach interdyscyplinarnych. Specjalizuje się także w wizualizacji, kartografii oraz przestrzennych bazach danych.

Obecnie jako post-doc pracuje w projekcie Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach https://sway.office.com/PTFsykyNCFyiXeQb?ref=Link