Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Stypendium Ministra dla naszego doktoranta

Stypendium Ministra dla naszego doktoranta

Miło nam poinformować, że nasz doktorant Maciej Grzelczyk otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Gratulujemy.

W tym roku szef resortu nauki Wojciech Murdzek wybrał 200 stypendystów spośród 1793 wnioskodawców. Stypendium może być przyznane młodym naukowcom, którzy w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, tj. 15 czerwca 2020 r., posiadali status młodego naukowca - są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadały stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Granty zostały przyznane na wnioskowany okres (maksymalnie 36 miesięcy), a ich miesięczna wysokość wynosi 5 390 zł.

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej