Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konkurs – doktorant/magistrant stypendysta w projekcie badawczym

Konkurs – doktorant/magistrant stypendysta w projekcie badawczym

Instytut Religioznawstwa ogłasza konkurs na 2 stanowiska doktorant/ magistrant -stypendysta w projekcie „Religia, praktyki macierzyńskie i tożsamość młodych matek na podstawie doświadczeń katoliczek i muzułmanek w Polsce” kierowanym przez dr Joannę Krotofil.

Projekt finansowany jest z grantu NCN Sonata 2019/35/D/HS1/00181

Przewidywanym początek: listopad 2020 (stanowisko 1) / styczeń 2021 (stanowisko 2)

Dwa stypendia w wysokości 3 000PLN/ miesiąc (kwota netto) na okres maksymalnie 27/30 miesięcy na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, określonym przez Radę NCN uchwałą nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są mailowo (joanna.krotofil@uj.edu.pl) do 29.10.2020 (stanowisko 1) / 15.11. 2020 (stanowisko 2)

Szczegóły dotyczące zadań stypendystów i procesu aplikacyjnego dostępne są tutaj:

https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=184346

https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=184347 

 

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej