Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Wykład dr Leszka Gardeły o magii i różdżkach

Wykład dr Leszka Gardeły o magii i różdżkach

Instytut Religioznawstwa zaprasza na kolejny wykład w ramach cyklu “Wiatr z Północy. Spotkania z wikingami”. Tym razem o “władcach umysłu” i używanych przez nich magicznych atrybutach opowie dr Leszek Gardeła

Staronordyckie sagi obfitują w opowieści na temat wieszczek i czarowników, którzy używają swych niezwykłych zdolności, aby przepowiadać przyszłość, przybierać zwierzęcą postać, kontrolować pogodę oraz sprowadzać dostatek lub nieszczęście. Podejmowane przez nich działania określane są niejednokrotnie terminem seiðr, a ich cechy wskazują, że miały one wiele wspólnego z bogatą symboliką przędzenia i tkania oraz międzykulturowym fenomenem szamanizmu.

Celem wykładu jest pokazanie, że sztuka seiðr istniała nie tylko w tradycji ustnej i literackiej, ale posiadała wymiar materialny. Osoby, które się nią parały korzystały z bogatego instrumentarium obrzędowego, a jednym z najważniejszych atrybutów była magiczna różdżka. Badania archeologiczne prowadzone od schyłku dziewiętnastego wieku pozwoliły na zidentyfikowanie około czterdziestu egzemplarzy prawdopodobnych różdżek, które używane były przez czarowników z epoki wikingów. Zazwyczaj spoczywające w bogato wyposażonych grobach zawierających biżuterię, amulety oraz „importy” z odległych stron, przedmioty te są dziś cennymi kluczami do poznania mentalności ludzi, którzy ponad tysiąc lat temu zamieszkiwali Północną Europę.

 

dr Leszek Gardeła - pracownik naukowy Nationalmuseet – Duńskiego Muzeum Narodowego w Kopenhadze oraz habilitant na Ludwig-Maximilians Universität w Monachium. Archeolog i specjalista badający wierzenia przedchrześcijańskie oraz wzajemne kontakty między ludnością skandynawską i słowiańską w epoce wikingów. Autor pięciu monografii: Scandinavian Amulets in Viking Age Poland, 2014; (Magic) Staffs in the Viking Age, 2016; Bad Death in the Early Middle Ages: Atypical Burials from Poland in a Comparative Perspective, 2017; Magia, kobiety i śmierć w świecie wikingów, 2019; Women and Weapons in the Viking World: Amazons of the North, 2021 i ponad stu pięćdziesięciu artykułów wydanych w wiodących czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

 

Wykład odbędzie się 25 marca o godz. 18:00 wyłącznie online – transmisja na FB i YT