Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Wykład otwarty prof. Aðalheiður Guðmundsdóttir

Wykład otwarty prof. Aðalheiður Guðmundsdóttir

“Narracyjna funkcja magii w literaturze staroislandzkiej” 28.03.2022 Godz. 18:00

Wykład będzie dotyczył wyobrażeń na temat magii i czarów (fjölkynngi), jakie można znaleźć w średniowiecznych islandzkich sagach legendarnych (fornaldarsögur) z XIII i XIV w. Nacisk zostanie położony na koncepcje czarów oparte na roli pełnionej przez nie w tekście i ukształtowane przez cel, który przypisali im autorzy oraz na sposób, w jaki funkcjonują w obrębie narracji.

 

Aðalheiður Guðmundsdóttir jest profesorem średniowiecznej literatury islandzkiej na Uniwersytecie Islandzkim. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na literaturze staroislandzkiej, zwłaszcza sagach legendarnych, romansach rycerskich, opowieściach ludowych, balladach i rímur. Inne motywy w jej badaniach to studia nad manuskryptami, historia i narracyjna rola magii, historia tańca w Islandii, gender studies, baśnie ludowe, poezja ludowa, motywy narracyjne (m.in. wilkołaki, berserkowie, zła macocha), kamienie obrazowe i to, co nadprzyrodzone. W skład jej publikacji wchodzą zarówno monografie (Úlfhams saga, 2001; Strengleikar, 2006; Arfur aldanna I–II, 2021), jak i liczne artykuły naukowe, z których najnowszy to „Enchantment and Anger in Medieval Icelandic Literature and Later Folklore“ w zbiorze Fictional Practice. Magic, Narration, and the Power of Imagination, 2021.   

 

“The Narrative Function of Magic in Old Icelandic Literature” - open lecture by Prof. Aðalheiður Guðmundsdóttir

 

The paper will deal with notions about magic and sorcery (fjölkynngi) that are found within the medieval Icelandic fornaldarsögur (legendary sagas, 13th and 14th centuries). The focus will be on ideas on sorcery as being essentially based on the role they play within the text, shaped by the purpose that the authors had for them, and how they function within the narrative.

 

Aðalheiður Guðmundsdóttir is Professor of Medieval Icelandic Literature at the University of Iceland. Her research interests focus on Old Norse literature, specifically fornaldarsögur, chivalric romances, folk tales, ballads and rímur. Some other themes in her research include manuscript studies, the history and narrative role of magic, the history of dancing in Iceland, gender studies, fairy tales, folk poetry, narrative motifs (incl. werewolves, berserkers, and the evil stepmother), picture stones and the supernatural. Her publications include the monographs Úlfhams saga, 2001, and Strengleikar, 2006, and Arfur aldanna I–II, 2021. Aðalheiður has written numerous articles, the most recent being „Enchantment and Anger in Medieval Icelandic Literature and Later Folklore“ in Fictional Practice. Magic, Narration, and the Power of Imagination, 2021.