Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka

dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka

BIO

Doktor psychologii. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Religii. Członkini Centre for Social Cognitive Studies w Krakowie, Association for Psychological Science i International Society of Political Psychology. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół społeczno-poznawczego ujęcia religijności, a w szczególności jej motywacyjnych uwarunkowań oraz konsekwencji na poziomie relacji międzygrupowych. Obecnie, w ramach grantu NCN, prowadzi badania dotyczące relacji pomiędzy przekonaniami na temat boga, a skłonnością do podejmowania zachowań ryzykownych, zarówno w sferze moralnej, jak i niepowiązanej z moralnością. Swoje prace publikuje m.in. w takich czasopismach jak „Personality and Individual Differences”, „European Journal of Social Psychology”, czy „Frontiers”. Jest również autorką i współautorką rozdziałów poświęconych tematyce religijności oraz sądów społecznych, publikowanych na rynku polskim, jak i międzynarodowym.

e-mail: aneta.czernatowicz-kukuczka@uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display

 • Poznawcze oraz motywacyjne uwarunkowania religijności i ateizmu
 • Konsekwencje religijności dla relacji międzygrupowych (problematyka uprzedzeń)
 • Przekonania na temat boga jako determinanty zachowania

 • „Deep uncertainty in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions” (European Research Council Starting Grant; kierownik: Tomasz Żuradzki); rola w projekcie: wykonawca
 • „Knowledge Resistance: Causes, Consequences and Cures” (grant RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND, kierownik: Asa Wikforss, współaplikant: Małgorzata Kossowska); rola w projekcie: wykonawca
 • „Percepcja boga a skłonność do podejmowania ryzyka” (grant SONATA przyznany przez Narodowe Centrum Nauki); rola w projekcie: kierownik projektu;
 • „Czy bóg sprzyja ryzykantom? Obraz boga a skłonność do zachowań ryzykownych” (projekt finansowany ze środków na działalność statutową Wydziału Filozoficznego UJ); rola w projekcie: kierownik projektu;
 • „Laboratorium filozofii eksperymentalnej: normatywne implikacje efektu ofiary zidentyfikowanej” (grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kierownik: dr Tomasz Żuradzki); rola w projekcie: wykonawca;
 • „Przekonania na temat boga jako przejaw motywowanego poznania” (projekt finansowany ze środków na działalność statutową Wydziału Filozoficznego UJ); rola w projekcie: kierownik projektu;
 • „Motywacyjne, afektywne i poznawcze źródła procesu nabywania wiedzy:  Implikacje dla zjawisk intrapersonalnych, interpersonalnych i międzygrupowych” (grant MAESTRO przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, kierownik: prof. Małgorzata Kossowska); rola w projekcie: asystent naukowy zatrudniony w projekcie;

Link do prowadzonych kursów USOS UJ

 • Czernatowicz-Kukuczka, A., Kossowska, M., Czarnek, G., Szumowska, E., Szwed, P. (w druku). Radzenie sobie z niepewnością na poziomie przekonań i sądów społecznych. W: Kofta, M. i Rędzio, A. Deprywacja kontroli i niepewność: konsekwencje dla rozumienia świata społecznego.
 • Szumowska, E*. i Czernatowicz-Kukuczka, A*., Kossowska, M., Król, S., Kruglanski, A. (w druku). Needs, Narratives, and Networks: The 3N Model of Religion. W: Vail, K. i Routledge, C. The science of religion, spirituality and existentialism. Elsevier.

*dzielone pierwsze autrostwo

 • Sekerdej, M., Kossowska, M., Czernatowicz-Kukuczka, A. (2018). Uncertainty and Prejudice: The Role of Religiosity in Shaping Group Attitudes. European Journal of Social Psychology..
 • Kossowska, M., Szwed, P., Czernatowicz-Kukuczka, A., Sekerdej, M., Wyczesany, M. (2017). From threat to relief: prejudice toward atheists as a self-regulatory strategy protecting the religious orthodox from threat. Frontiers.
 • Kossowska, M., Sekerdej, M., Czernatowicz-Kukuczka, A. (2017). Religia i nietolerancja. O przekonaniach religijnych podszytych lękiem i ich społecznych konsekwencjach. W: Brzeziński, J.M. Obcy i swoi. Psychologiczna natura stosunków międzyludzkich. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Kossowska, M., Czernatowicz-Kukuczka, A., Szumowska, E., Czarna, A. (2016). Cortisol and moral decisions among young men: The moderating role of motivation toward closure. Personality and Individual Differences.
 • Kossowska, M., Czernatowicz-Kukuczka, A., Sekerdej, M. (2016). Many faces of dogmatism: Prejudice as a way of protecting certainty against value-violators among dogmatic believers and atheists. British Journal of Psychology.
 • Jaśko, K., Czernatowicz-Kukuczka, A., Kossowska, M. (2015). Individual differences in response to uncertainty and decision making: The role of behavioral inhibition system and need for closure. Motivation and Emotion.
 • Czernatowicz-Kukuczka, A., Jaśko, K., Kossowska, M. (2014). Need for closure and dealing with uncertainty in decision making context: The role of the behavioral inhibition system and working memory capacity. Personality and Individual Differences.