Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Joanna Malita-Król

dr Joanna Malita-Król

BIO

Researcher and lecturer at the Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University. JASSO stipend holder (Kobe University). In 2019 she defended her doctoral thesis entitled Polish Wiccans. A Study of Lived Religion. Her academic interests centre around contemporary witchcraft, Paganism, and magic along with Japanese culture, especially the Heian period. Editor, aca-fan, city and climate activist.

Web Content Display Web Content Display

 • Contemporary Paganism, including Wicca, Native Faith and Druidry.
 • Magic in modern world.
 • Rituals and their places, religion and space.
 • Lived religion approach.
 • Japanese culture, especially Heian period.

“The Image of Religious Minorities in the Polish Press (1989-2020). Creation of a Digital Collection of Press Materials and their Analysis with Methods of Digital Humanities.” (part of a POB Heritage team project)

“The impact of COVID-19 pandemic on the collective religious practices – experiences of Polish Catholics” (POB FutureSoc project with Joanna Krotofil)

“The Quest for the Place. Temples, Shrines and Ritual Places of Contemporary Polish Pagans” (individual project researching Neopagan rituals places in Poland)

Polscy wiccanie. Studium religii przeżywanej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021.

On Choosing the Place. The Open Wiccan Rituals in the City of Warsaw, “Nova Religio” (2021) 25 (1): 108–121. https://doi.org/10.1525/nr.2021.25.1.108.

The Horned God : Divine Male Principle in British Traditional Wicca [in:] “Manifestations of Male Image in the World’s Cultures”, ed. R. Iwicka, Kraków 2021, p. 157-178

Women of Power: The Image of the Witch and Feminist Movements in Poland, “Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies”, Vol 19, No 2 (2017), p. 205-232 (z Adamem Anczykiem)

Metafora „powrotu do domu” w narracjach polskich tradycyjnych wiccan [w:] „Czarownicy, czarownice, czary: obrazy kulturowe, literackie, artystyczne”, ed. Adam Anczyk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2020 (ISBN: 978-83-7614-484-9), s. 141-155.

Wicca w polskim internecie – raport z badań terenowych, „Studia Religiologica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, tom 49, nr 3 (2016), s. 263-276.

Creation of an Ideal Hero. Hikaru Genji in Murasaki Shikibu’s ”The Tale of Genji” versus his portrayal in film adaptations of the novel [w:] „Still facing East II. International Scholars on Japanese Culture”, ed. K. Adamowicz i K. Sosnowska, Kraków 2016, p. 63-73.

Here comes the trickster? Albus Dumbledore as the figure of the trickster in the Harry Potter series [w:] „Trickster i inne postaci ambiwalentne we najnowszej popkulturze”, ed. A. Kuchta i J. Malita-Król, Kraków 2016 (z Anną Kuchtą), ISBN: 978-83-63910-71-6, p. 23-28.

„Opowieść o Księciu Promienistym” w szponach popkultury. Czy i jak badać dzieła dawne w świetle nowych metodologii? (z Anną Kuchtą) [w:] „Dyskurs oswojony. Nauka w zwierciadle (pop) kultury”, ed. M. Błaszkowska, A. Kuchta, J. Malita-Król i I. Pisarek, Kraków 2016, p. 103-113.

Institute of Religious Studies:

 • Wprowadzenie do metod jakościowych i ilościowych w badaniach religii
 • Wprowadzenie do współczesnego pogaństwa
 • Współczesne pogaństwo
 • Metody jakościowe i ilościowe w badaniach religii
 • Wstęp do pracy naukowej

Centre for Comparative Studies of Civilisations:

 • Kultura w praktyce – projekty
 • Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej

English – fluent.

Italian – proficient.

Japanese – conversational (N3 certificate)