Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

OBRONY PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH informacje dla studentów

OBRONY PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH informacje dla studentów

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego:

 • spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów;
 • sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem programu antyplagiatowego;
 • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej;
 • uregulowanie zobowiązań wobec bibliotek i Instytutu (zwrot książek, map, sprzętu, kart dostępu do pomieszczeń itp.),
 • złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie.

Obowiązki przystępujących do egzaminu dyplomowego:

 • zgłoszenie na adres mailowy pracownika sekretariatu ostatecznego tematu pracy zatwierdzonego przez promotora (również w j. angielskim, jeśli student chce uzyskać odpis w tym języku) co najmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów;
 • wypełnienie w systemie AP formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: temat słowa klucze, streszczenie w języku polskim, angielskim;
 • wprowadzenie do systemu AP pracy do ostatecznej akceptacji przez promotora, nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie w sprawie praw autorskich, wygenerowanego z systemu AP;
 • wniosek o wydanie odpisu dyplomu i/lub suplementu w języku obcym;
 • wniesienie opłaty za wydanie dyplomu - wersja polska 60 zł, każdy dodatkowy odpis w języku obcym 40 zł. Wpłaty za dyplomy należy dokonywać, po wcześniejszym zgłoszeniu w celu zdefiniowania płatności w systemie USOS, na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności).

      Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem egzaminu.

 

Aktualne Zarządzenia Rektora w sprawie archiwizowania prac dyplomowych:

link

Zapraszam do zapoznania się z aktualizacją Zarządzenia nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac w linku: https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/145601325/zarz_83_2020.pdf/032bd0ed-b868-4991-ab6e-766542889f23 

link

Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

 

 

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej