Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY II TURA od 01.10.2019

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY II TURA od 01.10.2019

Rejestracja odbywa się przez system USOS. Kod rejestracji: WFz.IR-19/20

Termin rejestracji: 01.10.2019 – 10.10.2019 (tylko rejestrowanie).

Rejestracja dotyczy studentów I i II stopnia

Wybrane w rejestracji przedmioty należy podpiąć pod odpowiedni program i etap studiów. Jeżeli przedmiot nie zostanie podpięty jego rejestracja zostanie anulowana.

Prosimy o wpisywanie się na zajęcia prowadzone w semestrze zimowym i letnim. Szczegółowy harmonogram na semestr letni zostanie ogłoszony w styczniu. Będzie można wówczas dokonywać zmian w rejestracji na zajęcia.

Programy studiów dla studentów I stopnia w roku akademickim 2019/2020:

I rok - APLIKACJA SYLABUS

II rok - link

III rok - link

 

Programy studiów dla studentów II stopnia w roku akademickim 2019/2020:

I rok - APLIKACJA SYLABUS

II rok - link

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej