Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Seminarium licencjackie/magisterskie

Seminarium licencjackie/magisterskie

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem uczestnictwa na ostatnim roku studiów w seminarium licencjackim/magisterskim, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

Organizacja seminarium licencjackiego/magisterskiego

  • Seminaria współprowadzą promotorzy prac licencjackich/magisterskich wskazani przez studenta;
  • Seminarium jest realizowane w wymiarze 60h kontaktowych rocznie (30h w semestrze);
  • Terminarz seminarium oraz program zostaną podane w odrębnym komunikacie;
  • Oprócz uczestnictwa w seminarium studenci mogą uczęszczać na konsultacje indywidualne z wybranym promotorem.

Wybór promotora:

  • Promotorem pracy licencjackiej lub magisterskiej może być pracownik naukowy IR UJ z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora (po wyrażeniu zgody przez Radę Wydziału).
  • Uwaga: zgodnie z Regulaminem Studiów UJ Rada Wydziału może upoważnić do prowadzenia pracy dyplomowej pracownika będącego doktorem (nie posiadającego profesury lub stopnia  naukowego  doktora habilitowanego). W wypadku wyboru promotora z tej grupy pracowników, prosimy o zwrócenie się o zgodę do Rady Wydziału Filozoficznego.

Zwracamy się z prośbą do P.T. studentów o kontakt z potencjalnymi promotorami i zgodę na opiekę promotorską oraz złożenie deklaracji o wyborze promotora pracy dyplomowej. Poniżej znajduje się lista potencjalnych promotorów z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego w roku akademickim 2019/20.

Koordynatorem seminariów jest dr hab. Lech Trzcionkowski, prof. UJ.

Seminarium licencjackie:

dr hab. Piotr Czarnecki, prof. UJ: chrześcijaństwo średniowieczne, nowe ruchy religijne.

dr hab. Rafał Łętocha, prof. UJ:  chrześcijaństwo współczesne, katolicka nauka społeczna, religia a polityka

dr hab. Krzysztof Mech, prof. UJ: filozofia religii

dr hab. Dominika Motak, prof. UJ: socjologia religii

dr hab. Ioanna Patera, prof. UJ: religia i rytuał starożytnej Grecji

prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk: historia religii (religie Bliskiego Wschodu), judaistyka i biblistyka, dialog międzyreligijny 

dr hab. Małgorzata Sacha, prof. UJ: psychologia religii, psychoanaliza i antropologia psychoanalitycz-na, gender studies, nowe ruchy religijne inspirowane religiami azjatyckimi, hinduizm

dr hab. Tomasz Sikora, prof. UJ: zagadnienia symbolizacji religijnej

dr hab. Lech Trzcionkowski, prof. UJ: historia religii (religie śródziemnomorskie: grecka, rzymska; chrześcijaństwo starożytne); antropologia historyczna religii; historia badań nad religią.

 

Seminarium magisterskie:

dr hab. Piotr Czarnecki, prof. UJ: chrześcijaństwo średniowieczne, nowe ruchy religijne.

dr hab. Rafał Łętocha, prof. UJ:  chrześcijaństwo współczesne, katolicka nauka społeczna, religia a polityka

dr hab. Krzysztof Mech, prof. UJ: filozofia religii

dr hab. Dominika Motak, prof. UJ: socjologia religii

dr hab. Ioanna Patera, prof. UJ: religia i rytuał starożytnej Grecji

prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk: historia religii (religie Bliskiego Wschodu), judaistyka i biblistyka, dialog międzyreligijny 

dr hab. Małgorzata Sacha, prof. UJ: psychologia religii, psychoanaliza i antropologia psychoanalityczna, gender studies, nowe ruchy religijne inspirowane religiami azjatyckimi, hinduizm

dr hab. Tomasz Sikora, prof. UJ: zagadnienia symbolizacji religijnej

dr hab. Lech Trzcionkowski, prof. UJ: historia religii (religie śródziemnomorskie: grecka, rzymska; chrześcijaństwo starożytne); antropologia historyczna religii; historia badań nad religią.

 

Zgłoszenia na seminaria powinny być złożone do 09.10 (środa). Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator seminariów dyrektor IR, dr hab. L. Trzcionkowski, prof. UJ i z-ca dyrektora ds. studenckich, dr R. Czyżykowski.

 

 

Download files
pdf
oświadczenie wyboru promotora_praca licencjacka/magisterska
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej