Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Obowiązek zrealizowania szkolenia BHK

Obowiązek zrealizowania szkolenia BHK

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie przekazujemy, że zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 64 Rektora UJ z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim,

1. Obowiązek odbycia szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, (…) obejmuje:

1) studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;

2) doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że obowiązek zrealizowania ww. szkolenia BHK dotyczy wszystkich studentów (studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) i doktorantów rozpoczynających kształcenie na UJ w roku akademickim 2019/2020.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że nie należy przepisywać zaliczenia z kursu BHP realizowanego we wcześniejszych latach akademickich na szkolenie BHK, ze względu na różnice w treściach programowych między tymi szkoleniami.

Dział Obsługi Studiów

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej