Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego z dn. 15.09.2020 ws. zasad organizacji zajęć

Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego z dn. 15.09.2020 ws. zasad organizacji zajęć

Komunikat

Dziekana Wydziału Filozoficznego

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie:

zasad organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym

roku akademickiego  2020/2021 w związku z C O V I D – 19

 

  1. Na Wydziale  Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 kształcenie na wszystkich kierunkach i typach studiów odbywać się będzie w trybie zdalnym z elementami kształcenia stacjonarnego (Zs).

  2. Organizacja zajęć nie wymaga uczestnictwa wszystkich studentów na zajęciach w siedzibie Uczelni przez cały semestr. Elementy kształcenia stacjonarnego przewidziane są w harmonogramach dla studentów/studentek pierwszego roku studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich. Kształcenie zdalne z elementami kształcenia stacjonarnego obowiązuje też studentów lat wyższych w sytuacjach, kiedy efekty kształcenia nie mogą być zrealizowane tylko w trybie zdalnym.

  3. Zajęcia z elementami kształcenia stacjonarnego powinny się rozpocząć w jednostkach nie później niż 12 października br.

  4.  Szczegóły organizacji zajęć w poszczególnych jednostkach w odniesieniu do prowadzonych kierunków studiów, wraz z podziałem na poszczególne lata studiów, określają harmonogramy ogłoszone przez dyrektorów jednostek.

  5. W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemicznego Dziekan Wydziału może podjąć decyzję o przejściu wyłącznie na formę kształcenia zdalnego.

  6. Komunikat wchodzi w życie z dniem opublikowania.

 

 

Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ

 

   dr hab. Jacek Nowak prof. UJ

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej