Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W SYSTEMIE USOS 2020/2021 SEMESTR ZIMOWY I LETNI

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W SYSTEMIE USOS 2020/2021 SEMESTR ZIMOWY I LETNI

Rejestracja odbywa się przez system USOS. Kod rejestracji: WFz.IR-20/21

Termin rejestracji: 
I tura 26.09.2020 – 3.10.2020
 (tylko możliwość rejestrowania)
II tura 4.10.2020 – 10.10.2020
 (tylko możliwość rejestrowania)

Rejestracja dotyczy studentów zarówno I, jak i II stopnia.

Przed rejestracją na przedmiotu należy zapoznać się z planem studiów, obowiązującym dla swojego rocznika.

Wybrane w rejestracji przedmioty należy podpiąć pod odpowiedni program i etap studiów. Jeżeli przedmiot nie zostanie podpięty jego rejestracja zostanie anulowana. Przedmioty raz zadeklarowane należy zrealizować w trakcie studiów.

Prosimy o wpisywanie się na zajęcia prowadzone w semestrze zimowym oraz letnim. Szczegółowy harmonogram na semestr letni zostanie ogłoszony najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć w tym semestrze. Będzie można wówczas dokonywać zmian w rejestracji na zajęcia.

 

Programy studiów dla studentów I stopnia w roku akademickim 2020/2021:

I rok: wszystkie przedmioty „O” w roku akademickim 20/21 (sem. 1 i 2): https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/2/15/68

Proszę pamiętać, że rejestracja WF została ogłoszona osobno
Na BHK zostaniecie Państwo przypisani przez Dział IBHP UJ

II rok: wszystkie przedmioty „O” w roku akademickim 20/21 (zatem sem. 3 i 4): https://sylabus.uj.edu.pl/pl/2/1/2/15/68
Zapisu na język tradycji sem II i sem III dokonuje pracownik Sekretariatu ds. studenckich IR, tak jak rok temu na sem I.
Zapis na język angielski – rejestracja żetonowa JCJ

III rok – informacja nt. kursów zostanie podana w osobnym ogłoszeniu w dniu 21.09.2020
 

Kursy Buddyzm, Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne, Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne bez oznaczenia II przeznaczone są dla studentów I stopnia. Bardzo proszę o rozważną rejestrację.

 

Programy studiów dla studentów II stopnia w roku akademickim 2020/2021:

Każdy student powinien zrealizować przynajmniej jeden przedmiot kierunkowy w języku angielskim za min 30 godzin.

I rok: wszystkie przedmioty „O” w roku akademickim 20/21 (sem. 1 i 2): https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/3/15/68

Oraz kursy F za 12 ECTS:

Kursy fakultatywne ogłoszone na rok 20/21:

Sem. zimowy:
Protestantyzm
Hinduizm II
Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II
Ancient Mediterranean Religions
Greek ways to honour the gods: the rituals

 

Sem. letni:

Buddyzm II
Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne II
Koran
Yoga in Theory and Practice
Wprowadzenie no Nowego Testamentu i apokryfów judeochrześcijańskich
Ziemia święta Żydów, chrześcijan i muzułmanów – przeszłość i współczesność


Na BHK zostaniecie Państwo przypisani przez Dział IBHP UJ

II rok: wszystkie przedmioty „O” w roku akademickim 20/21 oraz kursy „o” dla zadeklarowanej specjalizacji, 18 ECTS z kursów fakultatywnych

Sem. zimowy:
Protestantyzm
Ancient Mediterranean Religions
Greek ways to honour the gods: the rituals

 

Sem. letni:
Yoga in Theory and Practice
Koran
Współczesne pogańśtwo
Wprowadzenie no Nowego Testamentu i apokryfów judeochrześcijańskich
Ziemia święta Żydów, chrześcijan i muzułmanów – przeszłość i współczesność

Zapis na język angielski – rejestracja żetonowa JCJ

I rok studiów II stopnia:

Kursy:  Buddyzm II, Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II , Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne II - przeznaczone są dla studentów bez licencjatu z religioznawstwa. Studenci mogą je realizować na pierwszym roku. Proszę zwrócić uwagę, że kursy te są fakultatywne, można je wybrać, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów: - wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób; - seminarium - min. 8 osób; - lektorat - min. 8 osób. W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na inne kursy, na których pozostały wolne miejsca. Prosimy o przemyślaną rejestrację, co zapobiegnie niepotrzebnemu blokowaniu miejsc innym studentom.

Zajęcia zdalne rozpoczynają się 5 października.

Dla studentów I roku studiów lic. 5 października przewidziana jest uroczysta inauguracja roku akademickiego w Instytucie Religioznawstwa przy ul. Grodzkiej 52 (parter). Zajęcia rozpoczną się 6 października, w dniach 6-7-8 października odbywa się w Krakowie obóz naukowy.

 

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej