Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zarządzenie nr 80 rektora UJ dot. wykorzystania sztucznej inteligencji

Zarządzenie nr 80 rektora UJ dot. wykorzystania sztucznej inteligencji

Szanowni Państwo,

 

proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 80 Rektora UJ z dn. 7.07.2023 ws. wykorzystywania w dydaktyce narzędzi opartych na sztucznej inteligencji: 
https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/153870154/zarz_80_2023.pdf/378ea6c0-6fd7-463b-9ed4-91b1ad702571 
gdzie znalazły się m.in. takie zapisy:

"Osoby kształcące się na Uniwersytecie Jagiellońskim powinny: [...] w przypadku korzystania z SI wskazywać, które treści zostały przygotowane z wykorzystaniem narzędzi SI."

oraz 

"Osoby wykorzystujące SI niezgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu, w szczególności poprzez wprowadzenie w błąd co do autorstwa pracy, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach. "

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej