Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Rekrutacja na studia 2020/2021

Interesuje Cię świat religii i naukowe badania nad religiami i kulturami świata? Chciałbyś/chciałabyś pogłębić swoją wiedzę i zdobyć umiejętności pozwalające na kompetentne studiowanie i badanie takich zjawisk?

Zapraszamy do podjęcia studiów religioznawczych na naszym unikalnym kierunku. Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jedyną polską placówką prowadzącą licencjackie i magisterskie studia z zakresu religioznawstwa – interdyscyplinarnych studiów nad religiami i kulturami świata. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w skład którego wchodzi Instytut Religioznawstwa, jest z kolei jedyną polską placówką posiadającą prawo do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego z zakresu religioznawstwa.

Studia w Instyutcie Religioznawstwa przebiegają na trzech poziomach. I (studia licencjackie), II (studia magisterskie), III (szkoła doktorska).

Studia obejmują szerokie spektrum zajęć prezentujących główne tradycje religijne, metody badawcze oraz główne dyscypliny współczesnego religioznawstwa. W skład programu wchodzą także wyjazdy badawcze.

Studia w Instytucie Religioznawstwa UJ wiążą się także z interesującym programem naukowych spotkań: wykładów gościnnych, cyklicznych seminariów, konferencji i prelekcji. a nasi studenci biorą udział w wydarzeniach łączących popularyzację nauki o religii w przestrzeni publicznej, takich jak pokazy filmowe i Dyskusyjny Klub Filmowy.

Studenci IR UJ realizują także własne projekty i poszerzają zainteresowania naukowe biorąc udział w działaniach Koła Naukowego, które organizuje wyjazdy naukowe i badawcze, prelekcje, Dni Nauki czy realizacje filmowe, a także mniej formalne spotkania naszej naukowej współnoty.

 

Rekrutacja na nasze studia odbywa się poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów UJ (I i II stopień studiów):

https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/IiJM_P_20/programme/religi_s1s_P/?from=field:religi

https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/II_P_20/programme/religi_s2s_P/?from=field:religi

Aktualne programy studiów znajdziecie Państwo w aplikacji Sylabus

Studia II stopnia: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/3/15/68