Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Duchowość Pentekostalna, 26-27 X 2006

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Duchowość pentekostalna. Historia - ludzie – współczesność Kraków, 26-27 października 2006

Organizatorzy: Instytut Religioznawstwa Uniwersytet Jagielloński
Polskie Towarzystwo Badań Reformacji, Oddział w Krakowie
Kościół Boży w Polsce.

Program konferencji

Czwartek, 26 X,
1. Prof. Vinson Synan, Pentecostal Spirituality. A centennial Reflection.
2. Dr Paul Schmidgall, Die Anfänge der deutschen Pfingstbewegung.
3. Prof. dr hab. Tadeusz Doktór, Globalizacja ruchu zielonoświątkowego w świetle modelu sekularyzacyjnego i ekonomicznego.
4. Dr Daniela Augustine, The Language of the Other: Pentecost as and Eschatological Vision of God's Unconditional Hospitality in an Antagonized World.
5. Prof. dr hab. Tadeusz Zieliński, Ustawa o stosunku Państwa Polskiego do Kościoła zielonoświątkowego z 1997, studium przypadku.
6. Dr hab. Zbigniew Pasek, Kontrowersje wokół terminologii ruchu zielonoświątkowego.
7. Agnieszka Dyczewska, Analiza pola semantycznego pojęcia "chrzest w Duchu Świętym" w biografiach polskich zielonoświątkowców.
8. Małgorzata Pasicka, Wiara o auto. Studium języka Faith Movement. Dyskusja

Prezentacja książki Vinsona Synana „Historia ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej. Stulecie Ducha Świętego 1901-2001" wydanej przez Instytut Wydawniczy "Compassion".

Piątek, 27 X,
9. Dr Noemi Modnicka, Łódzkie społeczności pentekostalne w oczach etnologa.
10. Dr Jan Mironczuk, Zielonoświątkowcy a inni chrześcijanie ewangeliczni na Białostocczyźnie do 1953 roku.
11. Dr Wojciech Gajewski, Instytut Biblijny w Gdańsku jako przykład działania Szkół Biblijnych w środowiskach ewangelikalnych w Polsce.
12. Jarosław Adamczyk, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej po 1988 roku
13. Wojciech Włoch, Koncepcje eschatologiczne w polskim ruchu zielonoświątkowym i charyzmatycznym po 1988 roku.
14. Andrzej Migda, Demonologia polskich wspólnot zielonoświątkowych i charyzmatycznych w latach dziewięćdziesiątych.
15. Ariel Zieliński, Od charyzmy do schizmy? Nowe społeczności ewangelikalne wywodzące się z katolickiego ruchu charyzmatycznego.
16. Łukasz Boroński, Ordo Salutis w ruchu zielonoświątkowym i katolickiej odnowie charyzmatycznej.
17. Marcin Rzepka, Społeczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju ruchu pentekostalnego w społeczeństwie muzułmańskim. Przypadek Iranu.

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej