Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Religia i nowe technologie, 18-20 VI 2008

Religia i nowe technologie, 18-20 VI 2008

Religia i nowe technologie, Poronin 18-20 czerwca 2008

Program konferencji
1. PAWEŁ SOCHA, Internet jako ucieczka od śmierci: psychologia wirtualnej duchowości w świetle teorii opanowywania trwogi
2. EWA CHOMICKA, Religia w dobie popkultury. Media, przemiany więzi społecznych a religijność mieszkańców wsi
3. AGNIESZKA POŹNIAK, Za klasztornym murem – wspólnoty zakonne i ich wizerunek w Internecie
4. ZUZANNA GRĘBECKA, Nowe technologie we współczesnych wizjach końca świata
5. STANISŁAW GRODŹ, Arcybiskup na billboardzie. Neopentekostalizm jako medialne oblicze chrześcijaństwa w Ghanie
6. AGATA ŚWIERZOWSKA, Joga w laboratorium. Rola badań Swamiego Kuvalayanandy w procesie modernizacji jogi
7. KATARZYNA ZAGÓRSKA, Media elektroniczne w Polsce i Rosji. Wybrane zagadnienia wyznaniowe i socjokulturowe
8. KRZYSZTOF CICHOŃ, Deus ex machina? Relacje między obrazowaniem wiary, sztuką kościelną i technologią z punktu widzenia historii sztuki
9. CEZARY WĄS, Współczesne kościoły jako billboardy. Próba analizy treści przekazu
10. DOMINIKA MOTAK,
11. LECH KRAWCZYK, Religia i nowe technologie w „Dialogach" Lema
12. WOJCIECH ŻUREK, John Connor i Thomas Anderson (Neo) jako zbawiciele ludzkości. Technoeschatologia i cybermesjanizm w kulturze masowej na przełomie XX i XXI w. na przykładzie cykli filmowych Terminator i Matix.
13. KATARZYNA BAJKA, Oswajanie Obcego poprzez maskę dziecka na przykładzie automatonów, robotów i androidów.
14. ELŻBIETA PRZYBYŁ-SADOWSKA, Religia w Internecie. Próba typologii
15. SERGIJ TROJAN, ALLA KYRYDON, Internet jako źródło badania historii wyznań religijnych – podstawy metodologiczne
16. MAREK JEŻOWSKI, Analiza komputerowa tekstów religijnych. Korekta indeksu użycia Charlesa Mullera
17. IGOR BORKOWSKI, Typy i funkcje stron internetowych polskich zgromadzeń zakonnych
18. ANNA NIEDŹWIEDŹ, Matka Boska w sieci. Etnologiczna analiza zjawiska
19. ANNA SZYMULA, Rola i oczekiwania względem kobiety – w świetle ogłoszeń matrymonialnych zamieszczonych w portalu www.oratorium.com.pl
20. ANNA KAPUSTA, Cyberżałoba. Przestrzeń wirtualna jako mowa rozpaczy.
21. GRZEGORZ BARASIŃSKI, Symulakryczne święta sepulkralne
22. JOANNA GRACZYK, Hadżdż 3D - Second Life na chwałę Boga
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej