Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) komunikujemy, co następuje:

  1. Biblioteka Jagiellońska i biblioteki systemu bibliotecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego  zostają zamknięte dla czytelników od 12 do 25 marca 2020 r.
  2. Terminy zwrotów wypożyczonych książek zostają automatycznie prolongowane.
  3. Opłaty za książki przetrzymane w tym okresie nie będą naliczane.
  4. Nie ma możliwości składania zamówień.
  5. Realizacja książek zarezerwowanych w systemie nastąpi po otwarciu bibliotek.
  6. Odwołujemy wszystkie imprezy organizowane w pomieszczeniach bibliotecznych jednostek tworzących system biblioteczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Równocześnie zachęcamy Studentów i Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego do zdalnego korzystania ze zbiorów elektronicznych dostępnych pod adresem: https://bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe  oraz zasobów Federacji Bibliotek Cyfrowych: https://fbc.pionier.net.pl/

 

Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg                                            Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

Dyrektor Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego               Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej