Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 sierpnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( link do dokumentu Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dziennikustaw.gov.pl) ).

W związku z powyższym, mając na uwadze zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni, należy wskazać, że wszelkie pisma/podania w sprawach dotyczących toku studiów (np. podania o powtarzanie roku studiów, wpis po urlopie od zajęć czy wpis warunkowy), które dotychczas, z uwagi na ograniczenie funkcjonowania Uczelni mogły być składane przez studentów z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl aktualnie powinny być wnoszone przez studentów tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty, systemu ePUAP bądź składane osobiście w siedzibie UJ.

 

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej