Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe terminy dyżuru Dyrektor ds. studenckich, dr A. Czernatowicz-Kukuczki

Nowe terminy dyżuru Dyrektor ds. studenckich, dr A. Czernatowicz-Kukuczki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 sierpnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( link do dokumentu Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dziennikustaw.gov.pl) ).
W związku z powyższym, mając na uwadze zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni, należy wskazać, że wszelkie pisma/podania w sprawach dotyczących toku studiów (np. podania o powtarzanie roku studiów, wpis po urlopie od zajęć czy wpis warunkowy), które dotychczas, z uwagi na ograniczenie funkcjonowania Uczelni mogły być składane przez studentów z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl aktualnie powinny być wnoszone przez studentów tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty, systemu ePUAP bądź składane osobiście w siedzibie UJ.


W okresie 6.09-15.10 Dyrektor ds. studenckich, dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka wyznacza nowe godziny dyżurów dla studentów: środy, godz. 14.00-15.00, piątki godz.11.00-12.00 odbywające się stacjonarnie w siedzibie IR przy ul. Grodzkiej 52, pokój 9. Proszę pamiętać o maseczkach ochronnych.

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej