Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

2,3,5 rok w 2021/22 - zapis na tutorial i seminaria

Szanowni Państwo,

 

2 rok - zajęcia Tutorial znajdują się poza podstawową rejestracją USOSweb. Zapis na zajęcia (15 h indywidualnej pracy z Tutorem w semestrze) zostanie otwarty w połowie października, po ogłoszeniu listy Tutorów na rok 21/22. O rozpoczęciu zapisów zostaniecie Państwo poinformowani z wyprzedzeniem drogą mailową.

3 oraz 5 rok - proszę o zapis podczas rejestracji do kursów w sem. zimowym oraz letnim "Seminarium licencjackie" oraz "Seminarium magisterskie". Każdy student ma możliwość wyboru Promotora / opiekuna pracy naukowej spośród samodzielnym pracowników naukowych Instytutu (Wykładowcy "dr hab." / "prof. dr hab."). W przypadku chęci napisania pracy dyplomowej pod kierunkiem Wykładowcy z tytułem naukowym doktora, niezbędne jest napisanie podania, adresowanego do Rady Wydziału Filozoficznego UJ. Wybór Promotora następuje na podstawie złożonych przez Państwa deklaracji wyboru promotora wg. załączonego wzoru. Proszę o złożenie deklaracji w Sekretariacie do dnia 10 października. WAŻNE! Osoby powtarzające 3 rok ponownie składają deklarację wyboru promotora, nawet jeśli jest to ta sama osoba co w roku akademickim 2020/21.

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej