Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OBRONY PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH informacje dla studentów

OBRONY PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH informacje dla studentów

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego:

 • spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów;
 • sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem programu antyplagiatowego;
 • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej;
 • uregulowanie zobowiązań wobec bibliotek i Instytutu (zwrot książek, map, sprzętu, kart dostępu do pomieszczeń itp.),
 • złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie.

Obowiązki przystępujących do egzaminu dyplomowego:

 • zgłoszenie (na adres mailowy – jadwiga.ozimek@uj.edu.pl) ostatecznego tematu pracy zatwierdzonego przez promotora (również w j. angielskim, jeśli student chce uzyskać odpis w tym języku) co najmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów;
 • wypełnienie w systemie AP formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: temat słowa klucze, streszczenie w języku polskim, angielskim;
 • wprowadzenie do systemu AP pracy do ostatecznej akceptacji przez promotora, nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie w sprawie praw autorskich, wygenerowanego z systemu AP;
 • uzupełniony i wydrukowany formularz www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz
 • 4 fotografie w wymiarze 4,5 x 6,5cm w podpisanej kopercie (w przypadku ubiegania się o odpisy dyplomu w języku obcym należy złożyć dodatkowe zdjęcia);
 • wniosek o wydanie odpisu dyplomu i/lub suplementu w języku obcym;
 • wniesienie opłaty za wydanie dyplomu - wersja polska 60 zł, każdy dodatkowy odpis w języku obcym 40 zł. Wpłaty za dyplomy należy dokonywać, po wcześniejszym zgłoszeniu w celu zdefiniowania płatności w systemie USOS, na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności).

      Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem egzaminu.

 

Aktualne Zarządzenia Rektora w sprawie archiwizowania prac dyplomowych:

link

link

 

Pliki do pobrania
pdf
Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym
Polecamy również
Rejestracja na WF w roku akademickim 2019/2020
REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W SYSTEMIE USOS 2019/2020 SEMESTR ZIMOWY I LETNI
Dyżur prof. Dominiki Motak w sesji egzaminacyjnej poprawkowej
Zmiana godzin dyżuru dr Jakuba Bohuszewicza w dniu 10.09.2019