Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendium naukowe w grancie OPUS 19-HS

Konkurs na stypendium naukowe w grancie OPUS 19-HS

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie badawczym

Instytut Religioznawstwa ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie badawczym Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach, w grancie OPUS 19 (NCN no. 2020/37/B/HS1/02363).

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod linkiem:

https://sway.office.com/PTFsykyNCFyiXeQb?ref=Link

Konieczne warunki kwalifikacyjne:

 1. Student (studiów II stopnia) lub doktorant w zakresie socjologii, antropologii, religioznawstwa lub kierunku pokrewnego.
 2. Umiejętność pracy z programem ArcGis potwierdzona certyfikatem.
 3. Umiejętność analizy danych jakościowych oraz analizy danych w ArcGis.
 4. Znajomość zagadnień związanych z definiowaniem religii i teoriami religii.
 5. Stałe miejsce zamieszkania w Krakowie, ze względu na ulokowanie badań.

Udokumentowany udział w projektach i realizacja projektów badawczych dotyczących badań nad religią w mieście, religią i miastem:

 1. Udokumentowany udział w projektach i realizacja projektów badawczych dotyczących badań nad religią w mieście przy pomocy narzędzi geolokacji oraz metodologii zwrotu przestrzennego.
 2. Udokumentowany udział w projektach i realizacja projektów badawczych dotyczących badań o charakterze etnograficznym nad religią w mieście (szczególnie użycie walk-alongs oraz walking as method).
 3. Udokumentowana realizacja projektu badawczego dotyczącego związków pomiędzy religią i ekonomią w kontekście miejskim.

Dodatkowo:

 1. Mile widziane umiejętności obsługi programów do badań etnograficznych np. EthnoAlly.
 2. Umiejętności organizacyjne.
 3. Znajomość języka angielskiego.
 4. Znajomość zagadnień dotyczących wielokulturowości i pluralizmu religijnego Krakowa.

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w trybie online. Komisja konkursowa zastrzega prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, po uprzedniej ewaluacji zgłoszeń.

W przypadku odrzucenia aplikacji kandydata, dokumentacja zostanie zniszczona po zakończeniu procedur wyboru, zgodnie z procedurami ochrony danych osobowych.

Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o przesłanie kompletu dokumentów w formie elektronicznej na adres kierownika projektu dr Natalii Zawiejskiej natalia.zawiejska@uj.edu.pl do dnia 5 marca 2021.

Bezpośrednim przełożonym stypendysty będzie kierownik projektu dr Natalia Zawiejska. Zakres obowiązków stypendysty będzie obejmował realizację zadań projektowych zgodnie z wnioskiem grantowym. Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy natalia.zawiejska@uj.edu.pl

Kandydaci są proszeni o przesłanie następujących dokumentów:

 1. CV naukowe, z wykazem publikacji, konferencji, seminariów, zaangażowania organizacyjnego i uczestnictwa w życiu naukowym; także nagrody naukowe, stypendia.
 2. Zaświadczenie potwierdzające status studenta.
 3. Wykaz dodatkowych osiągnięć i zaangażowania społecznego/organizacyjnego.
 4. Dokumentację realizowanych projektów badawczych – stosownie do wymagań kwalifikacyjnych.
 5. Certyfikat szkolenia ArcGis.
 6. Teksty lub publikacje dotyczące tematyki projektu.
 7. Certyfikaty językowe i inne dokumenty poświadczające posiadane umiejętności.
 8. Informacja dotycząca danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 10 marca 2021. Rozpoczęcie realizacji zadań w projekcie: kwiecień 2021