Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Religia - Polityka - Państwo (konferencja studencko-doktorancka), 25-26 III 2011

Religia - Polityka - Państwo (konferencja studencko-doktorancka), 25-26 III 2011

Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Religia – Polityka – Państwo" rozpocznie się 25 marca o godzinie 9.00 w Sali Wystawowej A Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to kolejny projekt zrealizowany przez Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ.

 Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Religia – Polityka – Państwo" rozpocznie się 25 marca o godzinie 9.00 w Sali Wystawowej A Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to kolejny projekt zrealizowany przez Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ.

Konferencję rozpoczną oraz zamkną wykłady przygotowane przez pracowników Zakładu Stosunków Państwo–Kościół Instytutu Religioznawstwa UJ. Przewidzianych jest dziesięć bloków z referatami, prelekcje zaproszonych gości oraz panele dyskusyjne z udziałem ekspertów. Wśród uczestników wydarzenia znajdują się pracownicy naukowi, dyplomaci, redaktorzy, a także doktoranci i studenci pasjonujący się wskazaną tematyką. Przygotowane spotkania zakończą się w niedzielę o godzinie 15.00.

Jednym z celów konferencji jest zapoczątkowanie dyskusji nad problematyką interakcji, przenikania się, a także konfliktów zachodzących między sferami religii i polityki, zarówno współcześnie, jak i w przeszłości. Tematyka wystąpień nie ogranicza się tylko i wyłącznie do naszego obszaru geograficznego, a więc do problemów, które dotykają bliskiego nam świata Zachodu, ale dotyczy również relacji między religiami a ideami politycznymi na Bliskim, Środkowym i Dalekim Wschodzie. Pasjonatom kultur Wschodu polecamy m. in. sobotni panel dyskusyjny pt. „Religia i polityka w islamskich republikach Środkowego Wschodu". Wśród ekspertów biorących w nim udział znalazł się Marek Moroń, wieloletni Konsul Generalny RP w Bombaju, założyciel Fundacji Polska – Azja XXI wiek, obecnie pracownik naukowy UJ.

Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i pogłębienie refleksji nad stosunkami religia – państwo w rozmaitych aspektach, z ukazaniem ambiwalencji tych relacji i ich modelowego zróżnicowania. Przyjęta przez organizatorów perspektywa interdyscyplinarna ma doprowadzić do stworzenia szerokiej, wielopłaszczyznowej mapy omawianych problemów.

O stronę merytoryczną, jak i organizacyjną konferencji dbają także jej współorganizatorzy i sponsorzy: czasopismo „Pressje" wydawane przez Klub Jagielloński, Instytut Religioznawstwa UJ, Rada Kół Naukowych UJ, oraz Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak".

Więcej informacji oraz program konferencji można znaleźć na stronie internetowej: http://sites.google.com/site/religiapolitykapanstwo/

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej