Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca dodatkowa: Wykonawca (2 stanowiska) w projekcie badawczym OPUS 19 w Lublinie

Praca dodatkowa: Wykonawca (2 stanowiska) w projekcie badawczym OPUS 19 w Lublinie

PRACA DLA WYKONAWCY W PROJEKCIE BADAWCZYM W LUBLINIE

Wynagrodzenie dodatkowe


Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudni w ramach umowy cywilno-prawnej (praca dodatkowa) dwóch wykonawców w projekcie badawczym Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach, w grancie OPUS 19 (NCN no. 2020/37/B/HS1/02363).


Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod linkiem:
https://rum.project.uj.edu.pl/


Zakres prac:
1. Zbieranie danych
2. Mapowanie religii w Lublinie (przy wykorzystaniu oprogramowania GIS)
3. Prowadzenie etnografii miejskiej w Lublinie
4. Badania przypadku (case study) w Lublinie
5. Uczestniczenie we wprowadzającym szkoleniu projektowym w Krakowie (wyjazd finansowany ze środków grantowych)
6. Opracowanie danych
7. Udział w analizie danych
8. Udział w zebraniach ewaluujących dane, w seminariach badawczych oraz innych spotkaniach zespołu wyznaczonych przez kierownika projektu
9. Udział w upowszechnieniu rezultatów badań (konferencje, publikacje)


Konieczne warunki kwalifikacyjne:
1. Student/ka (studiów II stopnia), doktorant/ka socjologii, antropologii, religioznawstwa, kulturoznawstwa, historii lub kierunku pokrewnego; absolwent (Mgr) lub doktor (Dr) o podobnym zakresie specjalizacji.
2. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz lekturę literatury naukowej
3. Stałe miejsce zamieszkania w Lublinie, ze względu na specyfikę i ulokowanie badań
4. Dyspozycyjność – Proszę zwrócić uwagę na specyfikę projektu. Wydarzenia religijne zazwyczaj odbywają się w weekendy oraz w okresach ustawowo wolnych od pracy
5. Kompetencje miękkie: motywacja, samodyscyplina, dobra organizacja pracy, obowiązkowość, uważność, komunikatywność, wrażliwość badawcza i analityczna
6. Motywacja do prowadzenia badań naukowych i zaangażowanie w pracę naukową.


Mile wiedziane:
1. Doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych (etnografia, wywiady)
2. Umiejętności obsługi programów Arc Gis Online i MAXQDA
3. Znajomość zagadnień dotyczących wielokulturowości i topografii Lublina
4. Znajomość zagadnień związanych z definiowaniem religii i teoriami religii
5. Zamiłowanie do długich spacerów i jazdy na rowerze


Kandydatki/ci są proszeni o przesłanie następujących dokumentów:
1. CV naukowe (z wykazem publikacji, konferencji, seminariów, zaangażowania organizacyjnego i uczestnictwa w życiu naukowym; także nagrody naukowe, stypendia)
2. List motywacyjny
3. W przypadku studentów: zaświadczenie potwierdzające status studenta (możliwość dosłania do dnia 8 października 2021)
4. Jedna opinia od pracownika naukowego
6. Opcjonalnie dokumenty poświadczające posiadane umiejętności
7. Informacja dotycząca danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych


Procedura rekrutacyjna:
Proszę przesłać komplet dokumentów w formie elektronicznej do kierownika projektu dr Natalii Zawiejskiej, na adres rum@uj.edu.pl do dnia 24 września 2021.
W tytule maila proszę zawrzeć IMIĘ i NAZWISKO, dopisek „LUBLIN_WYKONAWCA”. Kwalifikacja ma charakter dwuetapowy. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną on-line. Komisja kwalifikacyjna zastrzega prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami/tkami, po uprzedniej ewaluacji zgłoszeń.


Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 4 – 8 października 2021.
Informacja o wyniku kwalifikacji zostanie udostępniona do 12 października 2021. Przewidywany początek pracy w projekcie: listopad 2021.


Termin wprowadzającego szkolenia projektowego (obowiązkowe) w Krakowie 5-7 listopada 2021.
Podstawa wynagrodzenia brutto: 2100 PLN miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia netto zależna od rodzaju podpisanej umowy.


Dodatkowo ze środków projektu zostaną pokryte koszty wyjazdów na coroczne zebrania zespołu w Krakowie oraz biletów sieciowych na komunikację miejską.


Okres pobierania wynagrodzenia: 15 miesięcy
Bezpośrednim przełożonym pracownika będzie kierownik projektu dr Natalia Zawiejska.
Istnieje możliwość publikacji we współautorstwie z kierownikiem projektu w międzynarodowym czasopiśmie.

Pliki do pobrania
pdf
Praca dodatkowa w granice OPUS 19 w LUBLINIE