Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Promocja książki Joanny Mality-Król “Polscy wiccanie. Studium religii przeżywanej"

Promocja książki Joanny Mality-Król “Polscy wiccanie. Studium religii przeżywanej"

13.01.2022, godz. 18:00 Kawiarnia Literackia, ul. Krakowska 41. (transmisja on-line na kanale Youtube i profilu FB Wydawnictwa UJ)

Spotkanie odbędzie się 13.01.2022 (czwartek) godz. 18:00 w Kawiarni Literackiej, ul. Krakowska 41, 31-066 Kraków.
(transmisja on-line na kanale Youtube i profilu FB Wydawnictwa UJ)

https://fb.me/e/9wmRj1fqG

Kim są polscy wiccanie? Jakie rytuały odprawiają współczesne wiedźmy? Jak można dołączyć do czarowniczego konwentu i jak religia współczesnych czarownic jest przeżywana? Joanna Malita-Król, religioznawczyni i badaczka współczesnych religii pogańskich, w swojej książce „Polscy wiccanie. Studium religii przeżywanej” pokazuje jak wicca wydarza się w życiu jej rozmówców i jakie znaczenie ma praktyka religijna. Wraz z autorką oraz jej gośćmi zapraszamy do rozmowy o polskich religiach neopogańskich i alternatywnych formach duchowości.

Spotkanie z Autorką, prof. Dominiką Motak oraz Scottem Simpsonem poprowadzi prof. Piotr Czarnecki, a odbędzie się 13.01.2022 r. w Kawiarni Literackiej przy ul. Krakowskiej 41 i będzie transmitowane na profilu Facebook i kanale Youtube Wydawnictwa UJ

***

Uwaga! Jeżeli wprowadzone zostaną dodatkowe obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną spotkanie odbędzie się on-line.

 

Dr Joanna Malita-Król – kulturoznawczyni i religioznawczyni, absolwentka Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji i Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bada przejawy magii i religii pogańskich we współczesnym świecie. Zajmuje się także popkulturą i kulturą Japonii, zwłaszcza Genji monogatari. Jest redaktorką, aca-fanką, aktywistką zaangażowaną w działalność oddolnych inicjatyw miejskich i proklimatycznych.

dr hab. Piotr Czarnecki, prof. UJ – absolwent historii (2002) oraz religioznawstwa (2006) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2007 obronił rozprawę doktorską pt. „Specyfika włoskiego kataryzmu w XII-XIII w.” w Intytucie Historii UJ. Od 2008 pracownik zakładu Historii chrześcijaństwa oraz kierownik Pracowni dokumentacji wyznań religijnych współczesnej Polski w Instytucie Religioznawstwa. W 2018 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od początku kariery naukowej zainteresowany herezjami średniowiecznymi w tym przede wszystkim dualistycznymi (paulicjanizm, bogomilizm, kataryzm) oraz nowymi ruchami religijnymi. Autor książek: Lucyferianizm średniowieczny (2006), Kataryzm włoski (2013), Geneza i doktrynalny charakter kataryzmu francuskiego (XII-XIV w.), redaktor naukowy i współautor pracy zbiorowej Kulty UFO (2014). Obecnie prowadzi badania nad katarską egzegezą Pisma Świętego, kataryzmem „ludowym” oraz współczesnym satanizmem

dr hab. Dominika Motak, prof. UJ – kieruje Zakładem Socjologii Religii IR UJ. W centrum jej zainteresowań naukowych sytuują się wzajemne uwarunkowania nowoczesności i religii. Prowadzi badania dotyczące współczesnych przemian religii, religijności i duchowości (od New Age po fundamentalizm religijny), a także współczesnych i klasycznych teorii religii (zwł. koncepcji Georga Simmla).

Mgr Scott Simpson - wykładowca w Instytucie Studiów Europejskich UJ. Zajmuje się współczesnym pogaństwem i rodzimowierstwem w regionie Europy Śr.-Wsch. Od 1995 r. wraz z Chasem Cliftonem jest redaktorem serii “Współczesne i historyczne pogaństwo” wydawnictwa Equinox. Simpson jest również członkiem rady redakcyjnej “The Pomegranate” (The International Journal of Pagan Studies). Publikował artykuły oraz prowadził wykłady na temat historii polskiej wódki. Jego zainteresowania naukowe obejmują różnorodność religijną w Europie Środkowo-Wschodniej, badania nad rytuałami oraz jedzeniem i piciem. Współkurator (wraz z dr Anną Marią Olszewską) wystawy czasowej “Apokryfy Słowiańskie” w Muzeum Archeologicznym w Krakowie (2018-2019); kurator wystawy czasowej “Constructing a Vision of Contemporary Paganism in Poland - Franciszek ‘Słońcesław’ Frączek (1908-2006)”, zorganizowanej w Bibliotece Jagiellońskiej w 2011 r.; kurator wystawy czasowej “Romantic Imagination and Polish Neo-Paganism”, Biblioteka Jagiellońska, 2009.

O książce

Monografia Polscy wiccanie. Studium religii przeżywanej stanowi portret członków pewnej społeczności sporządzony na podstawie kilkuletnich badań terenowych. Joanna Malita-Król, kierując się dyrektywą metodologiczną religii przeżywanej, pokazuje, jak wicca jako religia wydarza się w życiu jej rozmówców. Opisuje, czym są dla nich rytuały, jak rozumieją pełnione przez siebie funkcje oraz jakie konsekwencje miała dla nich inicjacja do wybranego kowenu (zgromadzenia czarownic). Autorka analizuje także narracje konwersyjne polskich wiccan i udowadnia, że w kraju nawet nie tyle sekularyzującym się, ile coraz bardziej „odkościelniającym” żyją ludzie poszukujący misterium, którego nie znaleźli w Kościele katolickim.

Książka Polscy wiccanie
stanowi ciekawe i bardzo rzetelne opracowanie poświęcone współczesnej wicca (tradycyjnej), a w szczególności charakterystyce środowiska jej polskich wyznawców. W Polsce ukazało się niewiele opracowań dotyczących wicca, więc propozycja Joanny Mality-Król będzie cennym uzupełnieniem. [… ] To wciągająca i dobrze napisana lektura.
Z recenzji dr hab. Marty Zimniak-Hałajko