Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztat HERIGEOCARTO

Warsztat HERIGEOCARTO

Interdyscyplinarny warsztat HERIGEOCARTO – 9-13 maja 2022

Interdyscyplinarny warsztat HERIGEOCARTO – research based learning
(humanistyka, geografia, nauki społeczne)


Warsztat HERIGEOCARTO jest wynikiem współpracy naukowców z trzech ośrodków akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Madryckiego i Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium. HERIGEOCARTO łączy trzy obszary wiedzy: badania nad dziedzictwem, kartografię oraz edukację. W założeniu warsztat ma dwa komponenty: naukowo-badawczy oraz edukacyjny. Studenci biorąc udział w warsztacie uczestniczą w międzynarodowym projekcie badawczym, równocześnie zdobywają kompetencje, które mogą wykorzystać podczas projektowania własnych badań oraz w pracy zawodowej. Dlatego podczas warsztatu będziemy uczestniczyć w zaprojektowaniu i rozwiązaniu konkretnego zadania związanego z miejskim dziedzictwem i kartografią. Projektowanie zadania wymaga znajomości konkretnych narzędzi badawczych i oprogramowania, do których dostęp oraz zasady obsługi zostaną przekazane studentom podczas warsztatu.
W perspektywie naukowej głównym celem warsztatu jest weryfikacja efektywności narzędzi cyfrowej kartografii w rozwoju kompetencji geograficznych i wiedzy o dziedzictwie wybranych miast. W tym celu wykorzystamy przestrzeń Krakowa oraz Madrytu, które przełożymy na kategorie cyfrowe i przestrzenne. W końcowym etapie dane te przedstawimy w formie map narracyjnych.
Badanie przydatności narzędzi kartografii cyfrowej do interdyscyplinarnych badań, których komponentem jest humanistyka i nauki społeczne, wymaga korelacji różnego typu danych oraz łączenia kilku perspektyw badawczych. Tego typu interdyscyplinarne projekty badawcze są często wyzwaniem dla badaczy pozostających w kręgu jednej dyscypliny. Jednak to interdyscyplinarne badania dają możliwość wielostronnej analizy danych. Narzędzia GIS, z których będziemy korzystać podczas warsztatu, pozwalają na prezentację wyników badań w bardzo atrakcyjny i przystępny sposób, zarówno w ujęciu ilościowym i jakościowym. Zwrócimy także uwagę na pozyskiwanie odpowiednich danych, umiejętność weryfikacji informacji pochodzących z różnych źródeł oraz ocenę ich wiarygodności (np. różnego typu bazy danych, atlasy).

Zadania i cele projektu:
1) Zakreślenie i zdefiniowanie obszaru semantycznego pojęcia dziedzictwa miasta;
2) Przygotowanie trasy edukacyjnej prezentującej dziedzictwo miasta;
3) Efektywne wykorzystanie narzędzi webGIS do prezentacji danych przestrzennych w sieci.

Zadanie realizowane podczas warsztatu to projektowanie pieszej trasy
(dedykowanej 12-latkom) dla celów dydaktycznych z użyciem narzędzi
kartografii cyfrowej. Warsztat odbywa się równolegle w dwóch miastach: w
Krakowie i Madrycie. Trasa powinna prezentować dziedzictwo Krakowa i Madrytu – każdy student zaprojektuje po jednej trasie dla każdego miasta. Maksymalny czas przejścia trasy powinien być nie dłuższy niż 5 godzin.

Uczestnikami warsztatów jest grupa studentów (minimum 10 osób), którzy
w oparciu o prezentację dotyczącą dziedzictwa oraz szkolenia z narzędzia webGIS (StoryMaps) zaprojektują trasę (każdy student indywidualnie) dla Krakowa i Madrytu. Wynikiem końcowym jest propozycja trasy wraz z punktami charakterystycznymi w postaci mapy narracyjnej stworzonej w StoryMaps. W trakcie trwania warsztatu uczestnicy będą wykorzystywali dostępne cyfrowe źródła informacji o miastach (portal informacyjny, portale mapowe itp.). Duży nacisk będzie kładziony na pracę indywidualną związaną z opracowaniem trasy w oparciu o dostępne źródła.
Czas trwania warsztatu – 10 godzin (5 dni po 2 godziny). Spotkania organizacyjne i końcowe najprawdopodobniej w godzinach popołudniowych/wieczornych (do ustalenia z uczestnikami warsztatów). W pozostałe dni możliwe konsultację w indywidualnie ustalonych godzinach.


Termin: 9-13 maja 2022


Forma warsztatu: hybrydowa (wprowadzenie i podsumowanie warsztatów oraz część związana z opracowanie trasy dla Krakowa odbywa się stacjonarnie)


Program warsztatu:
1. Wprowadzenie
2. Ankieta wstępna (w języku angielskim)
3. Prezentacja teoretyczna dotycząca miejskiego dziedzictwa (w języku angielskim)
4. Praktyczne szkolenie z narzędzia StoryMaps
5. Projektowanie tras przez studentów
6. Ankieta końcowa (w języku angielskim)