Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Maćkowiak

dr Anna Maćkowiak

e-mail: anna.mackowiak@uj.edu.pl

Anna M. Maćkowiak prowadzi badania terenowe w Polsce i w Indonezji. Niedawno obroniła doktorat z wyróżnieniem dotyczący aktorów społecznych dwóch indonezyjskich rytuałów. Wcześniej studiowała język indonezyjski na Uniwersytecie w Mataram, była na wymianie doktoranckiej na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz była stypendystką Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme. Podczas stażu naukowego na Uniwersytecie w Utrechcie zaczęła zajmować się związkami miejskości i religii. Teraz podejmie ten temat w Gdańsku i w Krakowie w ramach projektu badawczego RUM Religion Urbanity Mapping kierowanego przez Natalię Zawiejską. W 2022 planuje wrócić do Indonezji, żeby przygotować film etnograficzny o różnorodności religijnej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  • antropologia religii
  • (nie)tolerancja religijna
  • pluralizm religijny
  • religia i miejskość
  • duchowość i turystyka
  • paradygmat religii indygenicznych

Wykonawczyni w grancie Narodowego Centrum Nauki OPUS 19 (2020/37/B/HS1/02363), Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych, pod kierownictwem dr Natalii Zawiejskiej. 2021–2023.

Kierowniczka projektu w grancie PRELUDIUM 11 Narodowego Centrum Nauki (2016/21/N/HS3/00869), Konstruowanie znaczeń indonezyjskich rytuałów religijnych. Toradżańskie ceremonie pogrzebowe i doroczne święto w Lingsar w oczach podróżników, turystów, organizatorów turystyki i gospodarzy. 2017–2021.

A. M. Maćkowiak (2022). Conceptual Dilemmas from a Fieldwork in Indonesia: ‘Religious’ ‘Unity in Diversity’ at the Lingsar Temple Festival. Religion 52(1):86–101. doi: 10.1080/0048721X.2021.2011083.

A. M. Maćkowiak, N. Zawiejska (2022 in press). Religion and Biopolitics in the Time of Corona: The Catholic Feast of Corpus Christi in a Polish City. The Journal of Religion, Nature and Culture, 16(1).

A. M. Maćkowiak (2020). Gdzie się podziali to mebalunowie? Przewodnicy kultu pogrzebowego w indonezyjskiej Toradży, In: Czarownice, czarownicy, czary. Obrazy kulturowe, literackie, artystyczne, ed. A. Anczyk. Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie.

A. M. Maćkowiak (2017). Religion and Spirituality in the Travel and Tourism Sector: A Study of Lonely Planet’s Indonesia and Thailand Guidebooks. Studia Religiologica, 50(4), 335–344.

H. Grzymała-Moszczyńska, A. Anczyk, & A. M. Maćkowiak (2017). The Sacred Texts Experiment: Images of religious Others and their role in forming attitudes towards accepting Muslim refugees in Poland. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 3(165):109 –130.

polski - ojczysty
angielski – biegle
indonezyjski – poziom zaawansowany
włoski – biernie