Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Jakub Bohuszewicz

dr Jakub Bohuszewicz

Zainteresowania/BIO

Urodzony w Połczynie-Zdroju. Absolwent Instytutu Religioznawstwa UJ. Doktorat z religioznawstwa obroniony w 2015 roku na podstawie pracy Trans posesywny w kultach vodun i katolicyzmie w perspektywie biologiczno-kognitywnej. Adiunkt w Instytucie Religioznawstwa UJ.

e-mail: jakub.bohuszewicz@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  • ekologia i uwarunkowania poznawcze szamanizmu syberyjskiego
  • koncepcja szamanizmu syberyjskiego w dziele Sergeia M. Shirokogoroffa
  • relacja między religią a wojną w społecznościach przedpaństwowych
  • ewolucyjne teorie rytuału z naciskiem na koncepcję Roya A. Rappaporta 

Monografie

Od opętania do rytuału. Pojęcie i praktyka transu w kultach vodun i katolicyzmie, Kraków 2017.

Artykuły

Daremna ofiara, eskalująca przemoc. Haitańska rewolucja jako kryzys ofiarniczy, [w:] J. Bohuszewicz, D. Brzostek (red.), Religia, historia i przyszłość w kulturze afrokaraibskiej, Kraków 2022.

The Concept of Mind in S.M. Shirokogoroff's „Psychomental Complex of the Tungus”, „Anthropos Journal” 1/2021, pp. 77-88.

J. Bohuszewicz, A Hypothesis of the Shared Origin of Shamanism and Schizophrenia in Light of „Psychomental Complex of the Tungus” by S. M. Shirokogoroff [w:] M. Czeremski, K. Zieliński (eds), Worldview in narrative and non-narrative expression. The Cognitive, Anthropological and Literary Perspective, Harrasowitz Verlag 2021, pp. 25-44.

J. Bohuszewicz, Wiara chrześcijańska w ujęciu teologicznym i (neuro)kognitywnym [w:] D. Wąsek (red.), Teologia w dialogu z innymi naukami. Spotkania - kontrowersje - perspektywy, Kraków 2021, s. 199-216.

Antropologia religii (ćwiczenia)

Etnologia religii (ćwiczenia)

Wprowadzenie do religii społeczności tradycyjnych (konwersatorium)

Szamanizm w myśli S. M. Shirokogoroffa (konwersatorium)

angielski