Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Joanna Krotofil

dr Joanna Krotofil

BIO

Joanna Krotofil ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2012 roku uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy poświęconej roli religii w kształtowaniu tożsamości Polskich migrantów w Wielkiej Brytanii. Członkini Polskiego Towarzystwa Religioznawczego i American Academy of Religion. Profesor wizytujący w ramach programu wymiany CEEPUS w Uniwersytecie Seged. Kierowniczka i główny wykonawca lub współwykonawca projektów naukowo-badawczych poświęconych konwersji na islam, religijności kobiet ujmowanej z perspektywy życia codziennego oraz związkom między religią a tożsamością rasowo-etniczną.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  • współczesny katolicyzm
  • islam i muzułmanie w Europie Zachodniej
  • tożsamość i konwersja religijna
  • związek między macierzyństwem a religią
  • metody w badaniach nad religią

2020 – 2023 – “Religia, praktyki macierzyńskie i tożsamość młodych matek na postawie doświadczeń katoliczek i muzułmanek w Polsce”,  grant NCN (SONATA) 2019/35/D/HS1/00181 – kierownik  (800,000PLN)

2021-2022 – “Tożsamość rasowo-etniczna [białość] w strategicznych przedstawieniach tożsamości polskich konwertytek na islam”, grant badawczy na rozwój współpracy międzynarodowej, the American Academy of Religion’s International Connections Committee – Koordynator i współwykonawca (5,000 USD)

2018 – 2021 – “ Kontestowana tożsamość: Społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam”,  grant NCN (OPUS) 2017/25/B/HS1/00286 – współwykonawca (250,000 PLN)

2011 – “Mixed heritage in Waltham Forest”, London Borough of Waltham Forest Council – kierownik (10,000 GBP)

2010-2011 -  Grant promotorski (N N106 054438) – wykonawca (35,000 PLN)

2008 – Stypendium badawcze - the British –Polish Young Scientists Programme, British Council (WAR/342/114)  (5,000 GBP)

Joanna Krotofil ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2308-5329

Krotofil, J., Górak-Sosnowska, K., Abdallah-Krzepkowska, B. and Piela, A. (forthcoming). Being Muslim, Polish, and at Home – Converts to Islam in Poland. Journal of Contemporary Religion (accepted for publication in 2020).

Krotofil, J., Piela, A., Górak-Sosnowska, K. and Abdallah-Krzepkowska. B. (2021). Theorizing the Religious Habitus in the Context of Conversion to Islam among Polish Women of Catholic Background. Sociology of Religion, 82(3): 257–280.

Motak, D., Krotofil, J., Wójciak, D. (2021). The Battle for Symbolic Power: Kraków as a Stage of Renegotiation of the Social Position of the Catholic Church in Poland. Religions, 12 (8), 594.

Piela, A. and Krotofil, J. (2021). “I Discovered I Love to Pray Alone Too”: Pluralist Muslim Women’s Approaches to Practicing Islam during and after Ramadan 2020. Religions 12 (9), 784.

Krotofil, J., and Motak, D. (2018). Between traditionalism, fundamentalism and populism: a critical discourse analysis of the media coverage of the migration crisis in Poland. In (eds.) Ulrich Schmiedel and Graeme Smith, Religion in the European Refugee Crisis, London: Palgrave McMillan, pp. 61–85.

Krotofil J. (2014). Religia w procesie kształtowania tożsamości wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii. Krakow: Nomos.

Krotofil, J. (2013). Religion, migration and dialogical self – new application of Personal Position Repertoire method. Journal of Constructivist Psychology, 26(2), 1–14.

Eade, J., Krotofil, J. (2012). Religious Change in an Increasingly Multicultural Britain. In:W.H.M. Jansen and C. Notermans (ed.), Pilgrimage and Charismatic Worship among ‘Old’ and ‘New’ Poles. In: Gender, Nation and Religion in European Pilgrimage. 163-178. ISBN: 9781409449645

Krotofil, J. (2011). ‘If I am to be a Muslim, I have to be a good one’. Polish migrant women embracing Islam and negotiating their identity in dialog with self and others. In: K. Gorak- Sosnowska (ed.) Muslims in Poland and Eastern Europe: Widening the European Discourse on Islam. 154-168. ISBN: 978-83-903229-5-7

Wstęp do socjologii religii; metody jakościowe w naukach społecznych (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ); wstęp do jakościowych i ilościowych metod w badaniach religii; religijność i duchowość współczesna; Islam and the West; Religion and Multiculturalism

angielski