Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Natalia Zawiejska

dr Natalia Zawiejska

BIO

Ukończyła studia magisterskie i doktorskie w zakresie religioznawstwa. Stypendystka DAAD (Erfurt) i Erasmus (Lipsk). Uczestniczyła w projektach badawczych afiliowanych przy ICS UL w Lizbonie (researcher) oraz SOAS w Londynie (visiting scholar). Jej głównym obszarem zainteresowań jest religia w świecie współczesnym w ujęciu antropologii i socjologii. Szczególnie bliska jest jej perspektywa postkolonialna. Zajmuje się zagadnieniami religii w Afryce, zwłaszcza w Angoli, krajach Luzofonii oraz w afrykańskich diasporach w Europie. Ponadto interesują ją zagadnienia materialności religii oraz medialności religii, relacji religii i przestrzeni, a także religii w kontekście sztuki, praktyk muzealnych i wystawienniczych. Zainteresowania te są związane ze studiami kuratorskimi w zakresie sztuki współczesnej, które ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Religię widzi w kategoriach wyobraźni społecznej i antropologii wyobraźni. Specjalizuje się badaniach pentekostalizmu.

Prowadziła badania terenowe w Angoli, na Wyspach Zielonego Przylądka, w Portugalii, Wielkiej Brytanii i w Polsce.

Jej najnowszy projekt badawczy dotyczy relacji religii i miejskości w Polsce: RUM PROJECT

e-mail: natalia.zawiejska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • krytyczne religioznawstwo
 • religioznawstwo zaangażowane
 • religia w perspektywie postkolonialnej
 • religia w świecie luzofonii
 • miejskość i religia
 • queer i religia w Afryce
 • pentakostalizm
 • religia i media
 • religia i materialność
 • religia, sztuka, wyobraźnia

Kierownik projektu: Trajektorie angolskiego kościoła Bom Deus w Brazylii [Trajectories of the Angolan Bom Deus church in Brasil], MiniGRANTY POB Heritage 2021, Uniwersytet Jagielloński, IDUJ. 2021.

Kierownik projektu: Dynamika angolskiego kościoła Bom Deus na Wyspach Zielonego Przylądka [Dynamics of the Angolan Bom Deus church in Cape Vert] MiniGRANTY POB Heritage 2021, Uniwersytet Jagielloński IDUJ. 2021

Z prof. Martinem Radermacherem, lider projektu, CERES Ruhr-Universität Bochum, Die materielle Dimension des Kultur-und Religionskontaktes am Beispiel ausgewählter missionsgeschichtlicher Sammlungen in Deutschland und Polen, Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG. 2021

Kierownik projektu w grancie OPUS 19, Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr projektu 2020/37/B/HS1/02363). 2021-2024

Kierownik projektu w grancie ETIUDA, Angolscy chrześcijanie w Portugalii. Procesy konstrukcji tożsamości wspólnot ewangelikalnych w warunkach migracji, przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki, (nr projektu: 2015/16/T/HS1/00185). 2015-2017

Kierownik projektu w grancie PRELUDIUM 7, Procesy tożsamościowe w angolskich wspólnotach ewangelikalnych w Portugalii, przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2014/13/N/HS1/00810. 2015-2016.

Universidade de Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, ICS. Stanowisko badawcze: członek międzynarodowego zespołu badawczego w projekcie: A Politica da Esperança: o Papel das Igrejas na Reconstrução da Angola de Pós-guerra [The Politics of Hope: Churches and the Weaving of Society in Post-War Angola], nr PTDC/CS-ANT/112897/2009, Finansowany przez FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), prowdzony przez Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS UL). Kierownik projektu: prof. Ramon Sarró. 2013-2014.

With Anna M. Maćkowiak. Religion and Biopolitics in the Time of Corona: The Catholic Feast of Corpus Christi in a Polish City, The Journal for the Study of Religion, Nature & Culture Vol. 16, No.1 (2022), forthcoming.

Angola. In Brill’s Encyclopedia of Global Pentecostalism, eds. Michael Wilkinson, Connie Au, Jörg Haustein, Todd Johnson, Erica Ramirez. Brill: Leiden 2021

With Ruy Blanes. Pentecostal Antirevolution. Reflections from Angola. Journal of Religion in Africa, 41.1 2019 [2020]

Chrześcijańskie Kościoły w Angoli i angolskie polityki tożsamości. Przypadek Kościoła Bom Deus [Christian Churches in Angola and the Identity Politics], Orientalia Christiana Cracoviensia (10) 2018.

Guest Editor. Special Issue: Pentecostalism in the Lusophone World. PentecoStudies, Vol. 17.1 2018.

Introduction: Pentecostalism and the Lusophone framing, PentecoStudies, Vol. 17.1 2018.

With Linda van de Kamp. The Multi-Polarity of Angolan Pentecostalism: Connections and Belongings. PentecoStudies, Vol. 17. 1 2018.

O Templo Central da Igreja do Bom Deus [The Central Temple of Bom Deus Church]. In Ramon Sarró, Ruy Blanes, eds. Paisagens e Memórias Religiosas em Angola. Um Itinerário (Volume 1), Currents of Faith, Places of History: Lisboa 2017

„Gdyby nie Bóg”. Religia w służbie Angoli [If it wasn’t God. Religion on the duty in Angola]. Miesięcznik Znak. 717. 2 2015.

Ewangelikalne geografie postkolonialnej Lizbony [Evangelical Geographies of Postcolonial Lisbon], Prace Etnograficzne Vol. 42. 1 2014

Słowo Wstępne [Introduction]. In. Timór Lorosa’e. Czasopismo Roman. Instytut Filologii Romańskiej UJ. Numer Specjalny. Maj 2012.

Translation: Cardoso L., Crónica de Uma Travessía. In. Timór Lorosa’e. Czasopismo Roman. Instytut Filologii Romańskiej UJ. Numer Specjalny. Maj 2012.

Religia a praktyka sztuk wizualnych w Afryce Subsaharyjskiej [Religion and the Visual Arts in Sub-Saharan Africa]. In. Szkice z fenomenologii, filozofii i antropologii religii [Selection of Phenomenology, Philosophy and Anthropology of Religion]. Kwartalnik Religioznawczy Nomos. 2011.

Dualizm w mitach wyspy Timor; krokodyl płynie między Niebem i Ziemią [Dualism in Timor Island Mythology; The Crocodile Swims between the Earth and the Sea]. In. Z badań nad mitem [The Myth Research]. ed. Kazimiera Mikoś. Kwartalnik Religioznawczy Nomos. 2008.

 

 • Pentecostalism and Charismatic Movements (Una Europa network)
 • Religia w afrykańskim doświadczeniu społecznym
 • Miasto, przestrzeń, religia
 • Religion and the City
 • Tożsamość i religia
 • Wstęp do socjologii - ćwiczenia
 • Wstęp do religioznawstwa
 • Historia religioznawstwa
 • Warsztat badawczy religioznawcy
 • Theory of Religion - tutorial
 • Religia, kultura, media.
 • Qualitative Research Methods

Aktualnie prowadzone kursy w USOS