Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podpięcia i składanie deklaracji przedmiotowej

Podpięcia i składanie deklaracji przedmiotowej

Dzień dobry,

minął termin na podpinanie kursów pod program oraz etap studiów. Oznacza to, że jeśli dotychczas nie podpięliście prawidłowo swoich kursów to USOS mógł Państwa z nich usunąć. Proszę o sprawdzenie poprawności swoich zapisów. 
Równocześnie przypominam, że składanie Deklaracji na kursy całoroczne oraz zimowe poprzez usosweb będzie możliwe od 24 października, a każdy student ma obowiązek realizacji wszystkich zadeklarowanych na dany semestr kursów. Zgodnie z zarządzeniem Rektora, deklaracje powinny zostać złożone najpóźniej do 27 października. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie lub złożenie jej na nieprawidłowe kursy (zbyt mała ilosć ECTS) jest podstawą do skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów. Osoby, które nie dokonały jeszcze prawidłowych zapisów proszone są o pilny kontakt mailowy i nie składanie deklaracji z błędnymi zapisami.

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej