Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WAŻNE - zmiana zasad realizacji lektoratów w JCJ od 1.10.2023

WAŻNE - zmiana zasad realizacji lektoratów w JCJ od 1.10.2023

Dzień dobry,

 

w związku ze zmianami, które wprowadza Zarządzenie nr 138 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 grudnia 2022 roku informuję, że na stronie internetowej JCJ zostały uaktualnione treści w zakładkach Lektorat oraz Egzaminy. Dla ułatwienia dotarcia do niezbędnych informacji poniżej przedstawiamy podsumowanie aktualnych zasad:

 

Podsumowanie zasad organizacji lektoratów JCJ UJ 2023/2024

(skrót uwzględniający zmiany wprowadzone w Zarządzeniu nr 138 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 grudnia 2022 par. 9)

 

 

STUDIA I STOPNIA

 • Osoby studiujące na pierwszym stopniu studiów zapisują się do grup dedykowanych na swoich kierunkach.
 • W drugiej turze rejestracji wszyscy mogą zapisać się do wybranej grupy na dowolnym kierunku i ze względu na niewielkie różnice w programach lektoratu na I stopniu studiów wybór grupy na innym kierunku lub wydziale nie ma negatywnych konsekwencji.
 • Uczęszczanie na zajęcia jest obowiązkowe z jednym wyjątkiem: można zaliczyć lektorat,  przedstawiając certyfikat z listy certyfikatów  Załącznika nr 1 do zarządzenia nr 138 Rektora UJ z dnia 13 grudnia 2022 r. https://jcj.uj.edu.pl/documents/15103613/148430591/zarz+138+2022.pdf
 • Osoby, które zaliczyły lektorat certyfikatem nie tracą żetonów i mogą je wykorzystać na dowolnie wybrane kursy z oferty JCJ.
 • Osoby studiujące na pierwszym stopniu studiów, które nie zaliczyły obowiązkowego lektoratu objętego programem studiów, są uprawnione do przystąpienia do egzaminu końcowego z języka obcego z możliwością wcześniejszych konsultacji z lektorem. Konsultacje przedegzaminacyjne przysługują każdej osobie, która zarejestruje się na egzamin, jednak uczestnictwo w nich nie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu.
 • Od roku akademickiego 2023/2024 egzamin eksternistyczny z języka angielskiego jest organizowany na poziomach nie wyższych niż B2.

 

 

STUDIA II STOPNIA

 • Osoby studiujące na drugim stopniu studiów zapisują się do grup dedykowanych na swoich kierunkach.
 • Technicznie istnieje możliwość zapisania się do grupy na innym kierunku/wydziale, jednak w przypadku studiów drugiego stopnia, na którym programy kursów językowych różnią się w większości na poziomie kierunków, wiąże się to z podpięciem lektoratu o programie innym niż określony w programie studiów danej osoby. Takie przypadki powinny być indywidualnie akceptowane przez Dziekana.
 • Z lektoratu można się zwolnić, analogicznie do pierwszego stopnia studiów, przedstawiając certyfikat z listy certyfikatów  Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 138 Rektora UJ z dnia 13 grudnia 2022 r. https://jcj.uj.edu.pl/documents/15103613/148430591/zarz+138+2022.pdf

UWAGA! Do zwolnienia się wystarczy certyfikat na poziomie C1, co stanowi powrót do zasad sprzed roku 2020.

 • Osoby, które zaliczyły lektorat certyfikatem nie tracą żetonów i mogą je wykorzystać na dowolnie wybrane kursy z oferty JCJ.
 • Od roku 2023/2024 wprowadzono możliwość ubiegania się o podejście do egzaminu bez obowiązku uczęszczania na zajęcia. (Poniżej ust.  3 i 4 § 9  Zarządzenia nr 138 Rektora UJ z dnia 13 grudnia 2022 r)

 

3. Student studiów drugiego stopnia oraz student jednolitych studiów magisterskich może przystąpić do egzaminu końcowego z języka obcego na poziomie zgodnym

z wymogami wynikającymi z programu studiów, bez konieczności udziału w zajęciach w ramach lektoratu, za uprzednią zgodą wyrażoną przez dziekana. Egzamin końcowy zapewnia weryfikację wszystkich efektów uczenia się realizowanych w trakcie lektoratu z języka obcego.

 

4. Zgodę, o której mowa w ust. 3, należy uzyskać przed upływem terminu rejestracji na przedmioty prowadzone w cyklu rocznym natomiast w przypadku odmowy wyrażenia zgody przez dziekana student jest zobowiązany do rejestracji internetowej na lektorat na zasadach ogólnych.
Wniosek w sekretariacie IR należy złożyć do dnia 27.09.2023r. dot. roku 23/24. 
-  wzór podania dostępny w usosweb o nazwie "wniosek o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu końcowego z języka obcego bez konieczności udziału w zajęciach w ramach lektoratu”.

 

5. Student w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lub 3, składa w sekretariacie JCJ podanie o dopuszczenie do egzaminu potwierdzone przez dziekana.

 

 • UWAGA! Osoby, które uzyskają wyżej wymienioną zgodę dziekana są zobowiązane do poinformowania JCJ o uzyskanej zgodzie i zapisania się do grupy na swoim kierunku. Jest to konieczne, by zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego.
 • Zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia nie uwalnia żetonów, które zostają wykorzystane na zapisanie się do grupy i podejście do egzaminu.
 • W przypadku zaliczenia lektoratu na poziomie zgodnym z wymogami wynikającymi z programu studiów na innym kierunku lub stopniu studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim lub na innej uczelni, rozstrzygnięcie o przeniesieniu i uznaniu punktów ECTS podejmuje Dziekan na zasadach określonych w Regulaminie studiów.
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej