Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje na nowy rok akademicki

Informacje na nowy rok akademicki

Programy studiów dla studentów I stopnia w roku akademickim 2023/2024:  

I rok: wszystkie przedmioty „O” w roku akademickim 23/24 (sem. 1 i 2), 6 ECTS blok fakultatywny X oraz 3 ECTS z puli kursów fakultatywnych metodologicznych “blok Z” w sem. letnim. W roku 23/24 można wybrać między kursem Komparatystyka religii a Metody filologiczno-historyczne w religioznawstwie: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/6/1/2/15/68?masterElement=15  

Proszę pamiętać, że rejestracja WF została ogłoszona osobno. W przypadku wątpliwości co do rejestracji proszę o bezpośredni kontakt jednostką SWFiS UJ.  

  
Do obowiązkowego szkolenia BHK zostaniecie Państwo przypisani przez Dział IBHP UJ.  

Wybór oraz zapis na język tradycji religijnej, realizowany od 2 sem. studiów odbywa się poprzez złożenie stosownego podania w sekretariacie w grudniu.  

Blok X to kursy do wyboru: 

Semestr zimowy: 

Religie Bliskiego Wschodu, prof. M. Rzepka, 3 ECTS 

Kurs gościnny Central Asian Religious History - From Past to Present, prof. Carmen Meinert, Uniwersytet w Bochum, 6 ECTS 

Wprowadzenie do badań nad szamanizmem, prof. T. Sikora, 3 ECTS 

Semestr letni: 

Wprowadzenie do współczesnego pogaństwa, dr J. Malita-Król, 3 ECTS 

Religia Słowian - wprowadzenie, prof. A. Szyjewski, 3 ECTS 

II rok: wszystkie przedmioty „O” w roku akademickim 23/24 (zatem sem. 3 i 4): https://sylabus.uj.edu.pl/pl/5/1/2/15/68?masterElement=15  
 
Zapisu na język tradycji łacina II dokonujecie Państwo samodzielnie, a w przypadku kontynuacji kursów realizowanych w KPSC wpis prowadzi pracownik Sekretariatu KPSC p. Krystyna Mierzwa. Proszę o dopilnowanie poprawności swoich zapisów.  

  
Zapis na język angielski – rejestracja żetonowa JCJ. W przypadku wątpliwości co do rejestracji proszę o bezpośredni kontakt z tą jednostką.  

III rok: wszystkie przedmioty „O” w roku akademickim 23/24 (zatem sem. 5 i 6), minimum 21 ECTS w toku studiów z puli kursów fakultatywnych z bloku “tradycje religijne” oraz 15 ECTS z puli kursów fakultatywnych metodologicznych “blok Y”: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/4/1/2/15/68?masterElement=15  

3 rok: lista kursów fakultatywnych z bloku “tradycje religijne” uległa zmianie i decyzją Dyrekcji kursy realizowane w roku 23/24 są podane poniżej:  

Semestr zimowy:  

6 ECTS prof. Carmen Meinert Uniwersytet w Bochum - wykład Visiting Professor, 
Central Asian Religious History - From Past to Present. Kurs odbywa się w terminie październik-listopad. 
Sylabus podstawowy: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/3fa5b639-2b31-42fe-a17c-8603505c5a5b.pdf  

3 ECTS prof. Marcin Rzepka, 
Religie Bliskiego Wschodu 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/249b4f27-71d0-42d1-a4e5-9103c3d9452e.pdf 

3 ECTS prof. Tomasz Sikora, 
Wprowadzenie do badań nad szamanizmem 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/7ff4fac1-ce0a-494f-881e-546c25b3a41d.pdf  

3 ECTS prof. Tomasz Sikora, 
Konwersatorium monograficzne z zakresu fenomenologii religii. Androgyn i ambiwalencja seksualna 
Sylabus podstawowy: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/a5aeb2cd-8c6a-46d3-8bd0-25e5cadfcda8.pdf  

Semestr letni:  

3 ECTS prof. Andrzej Szyjewski, 
Religia Słowian - wprowadzenie 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/ee5172dd-f4a5-49ec-a16f-ed5ba98126aa.pdf  

3 ECTS prof. Rafał Łętocha, 
Religie Polski 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/b52405a6-38e7-477b-ba4a-40bb91d4b860.pdf  

3 ECTS dr Joanna Malita-Król, 
Wprowadzenie do współczesnego pogaństwa   
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/2b891666-5f2c-420b-a3c3-124f04a833cd.pdf  

3 ECTS prof. Marcin Rzepka, 
Konwersatorium monograficzne z zakresu historii religii. Źródła wizualne w badaniach religioznawczych 
Sylabus podstawowy: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/d31e8942-9768-4f3c-8631-63a0ed9f417a.pdf  

  

*********************************************** 

  

Programy studiów dla studentów II stopnia w roku akademickim 2023/2024:  

Każdy student powinien zrealizować przynajmniej jeden przedmiot kierunkowy w języku angielskim min. 30 godzin.  

I rok: wszystkie przedmioty „O” w roku akademickim 23/24 oraz min. 12 ECTS za kursy fakultatywne (F) (sem. 1 i 2):  https://sylabus.uj.edu.pl/pl/6/1/3/15/68?masterElement=15  
 

Studentom 1 roku, którzy zrealizują więcej ECTS za kursy fakultatywne, punkty te są przenoszone na poczet 2 roku, ponieważ program studiów II stopnia zakłada realizację 30 ECTS za kursy fakultatywne w toku studiów. Realizacja więcej niż 12 ECTS za kursy F na 1 roku nie zwalnia z obowiązku zrealizowania pozostałych kursów przewidzianych w programie studiów.   

  
Na obowiązkowe szkolenie BHK zostaniecie Państwo wpisani przez Dział IBHP UJ.   

II rok: wszystkie przedmioty „O” w roku akademickim 23/24 oraz wszystkie kursy dla zadeklarowanej ścieżki specjalizacyjnej, a także 18 ECTS z puli kursów fakultatywnych: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/5/1/3/15/68?masterElement=15  

Zapis na język angielski – rejestracja żetonowa JCJ, proszę samodzielnie śledzić informacje na stronie JCJ i UsosWeb.  

Zaliczenie lektoratu z j. angielskiego zgodnie z zapisem w Aplikacji Sylabus jest obowiązkowe. Punkty ECTS są przyznawane wyłącznie za pozytywną ocenę z egzaminu językowego JCJ kończącego lektorat.  

Lista kursów fakultatywnych uległa zmianie i kursy realizowane w roku 23/24 są podane poniżej:   

Kursy fakultatywne dla studentów II stopnia programu 2022/23 oraz studentów programu 2023/24 ogłoszone na rok akademicki 23/24:  

Sem. zimowy: 

6 ECTS dr M. Ciołkosz, dr R. Czyżykowski, 
Hinduizm II – kurs wyłącznie dla studentów bez licencjatu z religioznawstwa,  
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/86d547fb-96e8-43af-b765-a8cc37dea037.pdf  

6 ECTS prof. E. Przybył-Sadowska, 
Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II – kurs wyłącznie dla studentów bez licencjatu z religioznawstwa,  
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/1f38caef-4d39-4701-ab3b-ec82f1e6e675.pdf  

6 ECTS prof. I. Patera, 
Ancient Mediterranean religion: Greece  
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/f614d758-f652-49ba-9466-78a71a88cf5e.pdf  

6 ECTS: prof. I. Patera, 
Greek ways to honour the gods: the festivals 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/3ba25672-75e3-4e50-ae74-df6dd1d41247.pdf 

5 ECTS prof. P. Czarnecki,  
Herezje średniowieczne 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/aa960529-8626-4702-af62-f7cbe25407e3.pdf 

4 ECTS dr R. Czyżykowski, 
Body in Tantric tradition 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/8f8b232c-b7dd-48cf-a0ad-1dbb13fc8aac.pdf  

3 ECTS prof. T. Sikora, 
Kosmologia i antropologia kabały luriańskiej 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/761755cd-7118-4f1f-a18c-1f4f4dbdae3f.pdf  

3 ECTS prof. R. Łętocha,  
Katolicyzm współczesny 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/12a31ed2-d8d9-4d74-bb16-d92ef9c0b5b1.pdf  

4 ECTS prof. M. Sacha, 
Psychoanalysis and religion 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/f413543f-f00b-4171-b462-430af8aefda7.pdf 

 

Sem. letni:  

6 ECTS dr R. Czyżykowski, 
Buddyzm II – kurs wyłącznie dla studentów bez licencjatu z religioznawstwa  
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/cfd3c7c5-e078-4e7b-b975-49823b940d77.pdf 

6 ECTS prof. R. Łętocha, 
Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne II – kurs wyłącznie dla studentów bez licencjatu z religioznawstwa  
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/3c7d4e54-cf58-475c-a30b-f27f2f282923.pdf  

3 ECTS dr J. Malita-Król, 
Współczesne pogaństwo  
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/ea67b846-e304-4333-843a-b21492290d13.pdf 

4 ECTS dr B. Krawcowicz, 
Judaism and gender 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/4ca38014-6a6a-484d-97a6-2eac22f65f32.pdf  

5 ECTS prof. E. Przybył-Sadowska, 
Kościoły tradycji prawosławnej 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/0cfba726-5902-4916-af3b-39ecab425657.pdf  

3 ECTS, prof. P. Czarnecki, 
New religious Phenomena in contemporary world: Invented religions 
Sylabus: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/3fd649bd-beb7-4d61-8f0d-138642840495.pdf  

I rok studiów II stopnia:  

Kursy: Buddyzm II, Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II, Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne II - przeznaczone są dla studentów bez licencjatu z religioznawstwa. Są to kursy bazowe i zalecane jest, by realizować je na pierwszym roku. Proszę zwrócić uwagę, że kursy te są fakultatywne, można je wybrać, jednak nie jest to obowiązkowe.  

Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony po zakończeniu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów. W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na inne kursy, na których pozostały wolne miejsca. Prosimy o przemyślaną rejestrację, co zapobiegnie niepotrzebnemu blokowaniu miejsc innym studentom.  

Informacje dotyczące SZKOLENIA BHP dla I roku, studiów 1. I 2. stopnia są dostępne na stronie Inspektoratu BHP UJ 

Dokonanie rejestracji na kursy objęte programem studiów (dany kierunek, stopień i rok) jest obowiązkowe, a brak rejestracji równoznaczny jest z niepodjęciem studiów. Nie można rejestrować się na kursy obowiązkowe innych roczników bez pisemnej zgody prowadzącego i Dyrektorki ds. studenckich. Proszę pamiętać, że każda planowana zmiana w programie studiów wymaga wcześniejszej konsultacji z Dyrektor ds. studenckich, dr Anetą Czernatowicz-Kukuczką i złożenia stosownego podania w sekretariacie. 

Pliki do pobrania
pdf
Konwersatorium monograficzne z zakresu historii religii. Źródła wizualne w radaniach religioznawczych - sylabus
pdf
Konwersatorium monograficzne z zakresu fenomenologii religii. Androgyn i ambiwalencja seksualna - sylabus
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej