Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+

Nabór na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+

Wyjazdy na studia w semestrze letnim 2020/2021.

Uprzejmie informuję, że II rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ Studia zostanie otwarta w dniu 14 września 2020 (godz.00.00). Koniec rekrutacji nastąpi w dniu 25 września 2020 (godz. 00.00).
 
Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej IR UJ (kwalifikacja, przyznanie wyjazdów) odbędzie się w dniu 25 września, godz. 12.00 (posiedzenie zdalne, MS Teams). 
 
Komisja będzie rozpatrywała podania na podstawie zgłoszeń dokonanych przez Państwa Kandydatów w systemie USOSweb. Komisja zastrzega sobie prawo kontaktu z Kandydatem w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości w trakcie trwania obrad (w dniu 25 września od godz. 10.00). Państwo Kandydaci, którzy złożyli wnioski wyjazdowe w systemie USOS w terminie rekrutacji, proszeni są o zalogowanie się do aplikacji MS Teams w terminie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej, a następnie, po ewentualnym wysłaniu zaproszenia ze strony Komisji, o dołączenie do spotkania. Odpowiednie linki umożliwiające dołączenie do spotkania zostaną wysłane do Państwa Kandydatów na uczelniane adresy e-mailowe.
 
Przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb odbędzie się w dniu 25 września 2020 w godzinach wieczornych.
 
Odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki, ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb: 
1 –  9 października 2020.
 
Jednocześnie informuję, że dla osób zakwalifikowanych na wyjazd do uczelni partnerskich w sieci UNA Europa istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa w wymianie studenckiej w ramach programu  Erasmus+ Studia.
 
Poniżej przekazuję informację od Pani Doroty Maciejowskiej w tej sprawie:
 
"Uniwersytet Jagielloński jako członek prestiżowej inicjatywy Uniwersytetów Europejskich – UNA Europa, może wziąć udział w programie wymiany zdalnej studentów.
Wymiana ta odbywałaby się poprzez wykorzystanie narzędzi zdalnych dostępnych w każdej z siedmiu uczelni partnerskich (Freie Universitat Berlin, Uniwersytet w Bolonii, Edynburgu, Helsinkach, Complutense Madrid oraz Pantheon Sorbonne). 
Studenci UJ realizowaliby wybrane kursy w dowolnej uczelni partnerskiej, w ramach zajęć fakultatywnych, po uprzednim uzyskaniu zgody prodziekana ds. studenckich o możliwości uznania danego kursu i zaliczenia punktów ECTS w UJ.  Zaliczenie kursów przez uczelnię partnerską i uznanie przez UJ odbywałoby się na podstawie Learning Agreement, podobnego do wzoru LA w programie Erasmus+. Partnerzy Una Europa są chętni udostępnić swoje anglojęzyczne kursy (lub też kursy w językach narodowych uczelni). 
Po wstępnie przeprowadzonym wywiadzie w UJ, niektóre Wydziały również są chętne udostępnić miejsca na kursach zdalnych dla studentów z uczelni Una Europa. Kwestiami uznawania kursów oferowanych przez UJ dla tych studentów zajmować się będą ich uczelnie macierzyste.
 
Uniwersytet Jagielloński chciałby aktywnie rozpocząć wymianę w ramach tej sieci i nawet, jeśli będzie to możliwe, rozpocząć wymianę już od semestru zimowego 2020/2021. Część studentów zakwalifikowanych na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do uczelni współpracujących w ramach UNA Europa, a którzy z różnych przyczyn, nie chcą decydować się na wyjazd do kraju tej uczelni, będą mogli wziąć udział w wymianie uczestnicząc zdalnie z Polski w kursach online oferowanych przez te uczelnie".
 
Ewentualnie zapytania dotyczące instytutowej procedury rekrutacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+ proszę kierować pod następujący adres:
 
dr hab Malgorzata Sacha
Koordynator Instytutowego Programu Erasmus 
Instytut Religioznawstwa 
Uniwersytet  Jagielloński
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków  

Email: malgorzata.sacha@gmail.com
            malgorzata.sacha@uj.edu.pl
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej