Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztat HERIGEOCARTO

Warsztat HERIGEOCARTO

Interdyscyplinarny warsztat HERIGEOCARTO – 9-13 maja 2022

Interdyscyplinarny warsztat HERIGEOCARTO – research based learning
(humanistyka, geografia, nauki społeczne)


Warsztat HERIGEOCARTO jest wynikiem współpracy naukowców z trzech ośrodków akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Madryckiego i Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium. HERIGEOCARTO łączy trzy obszary wiedzy: badania nad dziedzictwem, kartografię oraz edukację. W założeniu warsztat ma dwa komponenty: naukowo-badawczy oraz edukacyjny. Studenci biorąc udział w warsztacie uczestniczą w międzynarodowym projekcie badawczym, równocześnie zdobywają kompetencje, które mogą wykorzystać podczas projektowania własnych badań oraz w pracy zawodowej. Dlatego podczas warsztatu będziemy uczestniczyć w zaprojektowaniu i rozwiązaniu konkretnego zadania związanego z miejskim dziedzictwem i kartografią. Projektowanie zadania wymaga znajomości konkretnych narzędzi badawczych i oprogramowania, do których dostęp oraz zasady obsługi zostaną przekazane studentom podczas warsztatu.
W perspektywie naukowej głównym celem warsztatu jest weryfikacja efektywności narzędzi cyfrowej kartografii w rozwoju kompetencji geograficznych i wiedzy o dziedzictwie wybranych miast. W tym celu wykorzystamy przestrzeń Krakowa oraz Madrytu, które przełożymy na kategorie cyfrowe i przestrzenne. W końcowym etapie dane te przedstawimy w formie map narracyjnych.
Badanie przydatności narzędzi kartografii cyfrowej do interdyscyplinarnych badań, których komponentem jest humanistyka i nauki społeczne, wymaga korelacji różnego typu danych oraz łączenia kilku perspektyw badawczych. Tego typu interdyscyplinarne projekty badawcze są często wyzwaniem dla badaczy pozostających w kręgu jednej dyscypliny. Jednak to interdyscyplinarne badania dają możliwość wielostronnej analizy danych. Narzędzia GIS, z których będziemy korzystać podczas warsztatu, pozwalają na prezentację wyników badań w bardzo atrakcyjny i przystępny sposób, zarówno w ujęciu ilościowym i jakościowym. Zwrócimy także uwagę na pozyskiwanie odpowiednich danych, umiejętność weryfikacji informacji pochodzących z różnych źródeł oraz ocenę ich wiarygodności (np. różnego typu bazy danych, atlasy).

Zadania i cele projektu:
1) Zakreślenie i zdefiniowanie obszaru semantycznego pojęcia dziedzictwa miasta;
2) Przygotowanie trasy edukacyjnej prezentującej dziedzictwo miasta;
3) Efektywne wykorzystanie narzędzi webGIS do prezentacji danych przestrzennych w sieci.

Zadanie realizowane podczas warsztatu to projektowanie pieszej trasy
(dedykowanej 12-latkom) dla celów dydaktycznych z użyciem narzędzi
kartografii cyfrowej. Warsztat odbywa się równolegle w dwóch miastach: w
Krakowie i Madrycie. Trasa powinna prezentować dziedzictwo Krakowa i Madrytu – każdy student zaprojektuje po jednej trasie dla każdego miasta. Maksymalny czas przejścia trasy powinien być nie dłuższy niż 5 godzin.

Uczestnikami warsztatów jest grupa studentów (minimum 10 osób), którzy
w oparciu o prezentację dotyczącą dziedzictwa oraz szkolenia z narzędzia webGIS (StoryMaps) zaprojektują trasę (każdy student indywidualnie) dla Krakowa i Madrytu. Wynikiem końcowym jest propozycja trasy wraz z punktami charakterystycznymi w postaci mapy narracyjnej stworzonej w StoryMaps. W trakcie trwania warsztatu uczestnicy będą wykorzystywali dostępne cyfrowe źródła informacji o miastach (portal informacyjny, portale mapowe itp.). Duży nacisk będzie kładziony na pracę indywidualną związaną z opracowaniem trasy w oparciu o dostępne źródła.
Czas trwania warsztatu – 10 godzin (5 dni po 2 godziny). Spotkania organizacyjne i końcowe najprawdopodobniej w godzinach popołudniowych/wieczornych (do ustalenia z uczestnikami warsztatów). W pozostałe dni możliwe konsultację w indywidualnie ustalonych godzinach.


Termin: 9-13 maja 2022


Forma warsztatu: hybrydowa (wprowadzenie i podsumowanie warsztatów oraz część związana z opracowanie trasy dla Krakowa odbywa się stacjonarnie)


Program warsztatu:
1. Wprowadzenie
2. Ankieta wstępna (w języku angielskim)
3. Prezentacja teoretyczna dotycząca miejskiego dziedzictwa (w języku angielskim)
4. Praktyczne szkolenie z narzędzia StoryMaps
5. Projektowanie tras przez studentów
6. Ankieta końcowa (w języku angielskim)