Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Instytutu

 

1.Rada Instytutu zbiera się zgodnie ze stosownymi przepisami Statutu UJ.

2.Obecność na zebraniach Rady jest obowiązkowa. Uzasadnione nieobecności należy zgłaszać e-mailem do jej Przewodniczącego).

 

LISTA CZŁONKÓW RADY INSTYTUTU:

1. dr.hab. Czarnecki Piotr, prof.UJ

2. dr hab. Maciej Czeremski

3. dr hab. Łętocha Rafał, prof.UJ

4. prof.dr hab. Mech Krzysztof

5. dr hab. Ioanna Patera  , prof.UJ

6. dr hab. Przybył-Sadowska Elżbieta, prof.UJ, Dyrektor IR

7. dr hab. Sacha Malgorzata

8. dr hab. Sikora Tomasz, prof.UJ

9. prof. dr hab. Szyjewski Andrzej

10. dr hab. Trzcionkowski Lech, prof.UJ

11. dr hab.Marcin Rzepka

12. dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka,  Z-ca Dyrektora IR 

13. dr Joanna Krotofil przedstawiciel młodszych pracowników nauki

14. mgr Kinga Słowiak - przedstawiciel pracowników nie będących  nauczycielami 

15. mgr Alicja Borowik – przedstawiciel doktorantów

16. Witold Bilski - przedstawiciel studentów

17. Bartosz Barabasz - przedstawiciel studentów